MORMONEN LIBURUKO

EUSKARAZ ITZULPENA


2017/04/29Unofficial, Experimental Translation of the Book of Mormon.
Translated from English to Unified Basque.
English text: http://www.lafeuilledolivier.com/English/Scripture/BM.pdf


Traduction non officielle, expérimentale, du Livre de Mormon.
Traduit de l'anglais au basque unifié.
Texte anglais : http://www.lafeuilledolivier.com/English/Scripture/BM.pdf.
Traduction française : http://www.lafeuilledolivier.com/Ecritures/LM.html


Traducción no oficial y experimental del Libro de Mormón.
Traducido del inglés al unificado vasco.
Texto en inglés: http://www.lafeuilledolivier.com/English/Scripture/BM.pdf
Traducción al español: https://www.lds.org/scriptures/bofm?lang=spa&cp=spa-es
BIBLIOGRAFIA

AULESTIA, G.: Basque – English Dictionary. University of Nevada. Reno. 1989.

AULESTIA, G.; WHITE, L.: Basque – English. English – Basque Dictionary. University of Nevada. Reno. 1992.

MORRIS, M.: Morris Student Plus. Euskara – Ingelesa. English – Basque. Klaudio Harluxet Fundazioa. Donostia. 2004.

MORRIS, M.: CBS Morris Euskera – Ingelesa, English – Basque compact dictionary - hiztegia. Center for Basque Studies. University of Nevada. 2010.

Collins Elhuyar English – Basque Dictionary, Euskara – Ingelesa Hiztegia. Elhuyar. Usúrbil. 2016.

Diccionario 3000 Hiztegia. Adorez 7. Bilbao. 1996.

Elizen arteko Biblia. Bibli Elkarte Batuak. Lazkao. 1994.

Erlijioa. Hiztegia. U.Z.E.I. Elkar. Donostia. 1987. Bi tomo.

SMITH, J.: Joseph Smith Profetaren Aitormena. Azken Egunetako Santuen Jesu Kristoren Eliza. Salt Lake City. 1997

AZKEN EGUNETAKO SANTUEN JESU KRISTOREN ELIZA, Ebanjelioaren Oinarriak. 1999

AZKEN EGUNETAKO SANTUEN JESU KRISTOREN ELIZA, Himnoak eta Ume Kantak. 2000
MORMONEN LIBURUA

 
JESU KRISTOREN BESTE ITUN BAT

 

  

Tituluaren orria 
Sarrera 
Hiru lekukoen testigantza 
Zortzi lekukoen testigantza 
Joseph Smith profetaren aitormena 
Aurkezpen laburra


 
Liburuak : 1 Nefi   2 Nefi   Jakob   Enos   Jarom   Omni   Mormonen Hitzak   Mosias   Alma   Helaman   3 Nefi   4 Nefi   Mormon   Eter   Moroni 

 

  

TITULUAREN ORRIAMORMONEN LIBURUA
 
MORMONEN ESKUAK IDATZITAKO ISTORIOA
NEFIREN XAFLETATIK IZATEKO XAFLETAN
 

Beraz, Nefiren jendeari buruzko historia laburpena, baita lamandarrena ere – Idatzia lamandarrei, Israelgo etxearen hondakina direnei; eta baita juduei eta jentilei ere – Agindu modual idatzia, and baita profezia - agerpenaren ahalmenak ere – Idatzia eta zigilua, eta ezkutatua Jaunarentzat suntsitu ahal ez izateko – Irteteko da Jainkoaren dohain eta botereaz itzultzeko – Moroniren eskuak zigilatua eta Jaunarentzat ezkutatua jentileen bidez garai igurikian – Bere itzulpena Jaunaren dohainak emateko.

Baita Eter Liburuari buruzko laburpena ere, Jareden jendeari buruzko istorioarena, sakabanatu izan zenarena, Jaunak jendearen hizkuntza lardaskatu zuen orduan, Zerura heltzeko dorrea eraikitzen ari zirenean – Gurasoen alde Jaunak egin dituen gauza handiak Israelgo Etxearen hondarrari erakusteko gauza dena; eta beraiek Jaunaren komenioak ezagutu ahal dezaten, beraiek ez uzteko betirako – Eta baita juduei eta jentilei konbentzitzeko JESUS KRISTOA dela, BETIKO JAINKOA, herri guztiei bere burua erakutsiz – Eta orain, okerrak badaude, gizaki hutsak dira; beraz, ez kondenatu Jainkoaren gauzak Kristoren auzitegian kutsugabe egon ahal izateko.

Joseph Smith semeak itzulia.


SARRERA

Mormonen Liburua Idazti Saindu liburukia da Biblia paregarri. Ameriketako aintzinako biztanleekiko Jaunaren tratuei buruzko istorioa da eta Berrion betikoaren betetasuna du.

Profeta askok idazten dute liburua profezia - errebelazioaren izpirituaren bidez. Haren hitzak, urrezko xafleen gainean idatziak, Mormona izenezko profeta – istorigileak aipatu eta laburtu zituzten. Istorioak  kondaketa ematen du bi handi zibilizazioaz. Bana Jerusalenetik etorri zen Kristoren aurretik 600 urte eta geroago bi nazioetan banatu zen, nefitarrak eta lamandarrak jakinez. Bestea goizagp etorri zen Jaunak hizkuntzak nahastu zituen Babelgo Dorrean. Talde hau jareditar ezaguna da. Urte milaka ondoren guztiak suntsituak izan ziren lamandarrak izan ezik, eta haiek Ameriketako Indiarren arbasoen artean dira.

Mormonen Liburuan idatzitago gertakari giltzarria nefitarren artean Jauna Jesukristoren zerbitzu pertsonala dela beraren Birpiztearen ondoren. Argitaratzen dira Berrionen doktrinak, zirriborratzen da salbamen plana, eta diokie gizakiei bizitza honetan bakea etortzeko bizitzan betiko salbamena irabazteko egin behar dutela.

Mormonak bere idazkerak amaitu eta gero, berak Moroni semearen eskuetan kondaketa jarri zuen, zeinek hitz gutxi gaineratu eta Kumoras Muinoan xaflak izkutatu zuen. 1823Ko Irailaren 21an Moroni bera, gizaera goratu berpiztua, Joseph Smith profetari agertu zitzaion eta irakatsi zion aintzinako istorio eta ingeles hizkuntari itzulpenari buruz.

Aldi aproposan Joseph Smithen eskuetan jarri ziren, Jainkoaren dohain eta ahalmenaren bidez itzuli zuenetan. Istoria argitaratu zen hizkuntza batzutan Jesukristo Jainko bizidunaren Semea den testigantza berri gehigarria bezala eta Harengana etorri eta Bere Ebangelioaren legeak eta ordenantzak nahi dutenek men egin ahal dute.

Liburu honi buruz Joseph Smith profetak esan zuen: “anaidei esan nien Mormonen Liburua lurreko liburuen artean zuzenena zela eta gure erlijioaren giltzarria, eta gizakia Jainkoaraengana beste liburu bat baino gehiago hurbilduko litzatekeela haien aginduak betetzean”.

Joseph Smithen gainera Jaunak prestatu zuen beste hamaika berez urrezko xaflak ikusteko eta egiaz eta Mormonen Liburuaren jainkotasunaz testigantza bereziak izateko. Beraien idatzitako testigantzak barne dira honekin Hiru Lekukoen Testigantza eta Zortzi Lekukoen Testigantza bezala.

Gizaki guztiei dei egiten diegu nonnahi Mormonen Liburua irakurtzera, duen mezua haien bihotzetan gogartzera, eta gero egiazkoa dela Kristoren izenean Jaun Aita Eternalari galde egitera. Bide honi jarraiki eta fedez galdetze dutenek haren egia – jainkikiaz testigantza irabaziko dute Izpiritu Santuaren bidez.

Izpiritu Santuaren bidez jainkozko lekukoa irabazten dutenek jakingo dute berezko botereaz ere Jesukristo munduaren Salbatzailea dela, Joseph Smith azken egun hauetan Bere agertaria eta profeta dela, eta Azken Egunetako Sainduen Jesukristoren Eliza Jaunaren Erreinua dela lurrean berriro fundatua, Mesiaren Bigarren Etorrerara prestagarri.


HIRU LEKUKOEN TESTIGANTZA


Lan hau datorkien nazio ahaidego hizkuntza jende guztiei agerian dagokie Jainko Aita eta gure Jaun Jesukristoren graziaren bidez xaflak ikusi dugu, istorio hau duenak, Nefi jendea istorioa dena, baita lamanderrena ere, haien haurridearena, eta baita jareditarrenarena ere, zein hitzegin den dorretik etorri ziren. Eta ere badakigu Jainkoaren dohain eta botereaz itzuli zirela, bere ahotsak aitortu digulako; beraz badakigu egiazki lana egiazkoa dela. Eta guk ere aitortzen dugu xaflen gaineko grabatuak ikusi dugula; eta guri erakutsi zaigu Jainkoaren botereaz, eta ez gizakiarenaz. Eta handirasunezko hitzez aitortzen dugu Jaunaren aingerua zerutik jaitsi dela, eta ekarri eta gure begien aurrean utzi digula, xaflak begiratu eta ikusi dugula, baita honen grabatuak ere; eta badakigu Jainkoa Aita eta gure Jaun Jesukristoren graziaren bidez, istorioa begiratu eta sostengatu dugunez, gauzak hauek egiazkoak direla. Eta gure begietan ikusgarria da. Hala ere, Jaunaren ahotsak agindu digu testigantza egiteko; beraz, Jainkoaren aginduei esanekoa izateko, hauetaz testigantza egiten dugu. Eta badakigu, Kristoarengan fededunak bagara, gizaki guztien odolaz gure soinekoak kenduko ditugula, eta Kristoren epaitegiaren aurrean kutsugabe epaituko digula, eta zeruetan sekulan berarekin bizi izango garela. Eta izan diezaiola ohorea Aitari, eta Semeari, eta Izpiritu Sainduari, zeinak Jainko bakarra dira. Amen.

OLIVER COWDERY
DAVID WHITMER
MARTIN HARRIS


ZORTZI LEKUKOEN TESTIGANTZA


Lan hau datorkien nazio ahaidego hizkuntza jende guztiei agerian dagokie: Joseph Smith Semeak, lan honen itzultzaileak, hitz egin eta urrezko itxura dituen xaflak erakutsi digula; eta Joseph Smithesanak izulitako hainbat orrialde gure eskuekin ukitu genuen; eta guk ere ikusi dugu haien grabatuak, aintzinako lana eta trebetasun ikusmina itxura duenak. Eta testigantza egiten dugu hitz itzaltzuez Joseph Smith esanak erakutsi dizkigula, ikusi eta jasobait dugu, eta zalantzarik gabe Joseph Smith ek hitz egindako xaflak dituela dakigulako. Eta mundura gure izenak ematen ditugu, ikusi ditugula mundura lekukoak izateko. Eta ez dugu gezurrik esaten, Jainkoa haren lekukoa bait da.

CHRISTIAN WHITMER
JACOB WHITMER
PETER WHITMER SEMEA
JOHN WHITMER
HIRAM PAGE
JOSEPH SMITH AITA
HYRUM SMITH
SAMUEL H. SMITH


JOSEPH SMITH PROFETAREN AITORMENA

Joseph Smith profetaren hitzak Mormonen Liburuaren sorrerari buruz dira:

« [1823ko] Irailaren hogeita bateko gauean (…) erregutu 1ùon Jainko Guztiahaldunari (…).

« Jainkoari hala erreguka nengoela, argi bat sumatu nuen nire gelan, eta argi hura argitsuago bihurtzen joan zen, harik eta gela eguerdian baino argiago zegoen arte; eta berehala pertsonaia bat azaldu zen nire ohe ondoan, airean zutik, haren oinek ez baitzuten zorua ukitzen.  

« Soineko lasai bat zeraman jantzita, zuritasun berezi batekoa; zuritasun hura zen nik lurrean ikusitako guztiak baino haragokoa; ez dut gainera uste lurreko ezer hain zuria eta dirdiratsua izatera irits daitekeenik. Eskuak agerian zituen, eta besoak ere bai eskumuturrak baino a pur bat goragoraino; oinutsik zegoen, eta hankak ere agerian zituen, orkatilak baino pixka bat goragoraino. Buruan eta lepoan ere ez zeraman ezer. Ohartu nintzen hark ez zeukala soinean soineko hura baizik, irekita zuen eta bularra ikusi bainion.  

« Ez zen soilik haren soinekoa biziki zuria, baizik eta haren pertsona osoa hitzez adieraz daitekeen baino aintzatsuagoa, eta haren aurpegia tximistaren antzekoa zinez. Gela izugarri argi zegoen, ez ordea haren pertsonaren ingurua bezain argitsu. Hari lehenbiziko aldiz begiratu nionean, beldurtu egin nintzen; baina !aster joan zitzaidan beldurra.  

« Izenaz deitu ninduen, eta esan zidan bera Jainkoaren presentziatik bidalitako mandataria zela, eta izena Moroni zuela; Jainkoak lan bat zuela nik egiteko; eta nire izena ontzat nahiz txartzat edukiko zutela herri, leinu eta hizkuntza guztietan, edota ongi nahiz gaizki hitz egingo zela hartaz herri guztieta.  

« Esan zidan bazela gordeta liburu bat, urrezko xafletan idatzia, kontinente honetako antzinako biztanleen eta haien jatorriaren berri ematen zuena. Esan zidan baita ere liburu hark betiereko Ebanjelioaren osotasuna zeukala idatzirik, Salbatzaileak antzinako biztanleei eman zien eran. 

« Bazirela, halaber, bi harri garden zilarrezko uztaietan ezarririk – eta harri haiek, bular-babes bati erantsiak, osatzen zuten Urim eta Tumima deritzana – xaflekin batera gordeak; eta harri haien edukitzea eta erabiltzea zela "ikusleak" izatea antzinako denboretan, eta Jainkoak liburua itzultzeko xederako prestatu zituela.  

« Esan zidan, bestalde, berak aipatutako xaflak eskuratzen nituenean – haiek jasotzeko eguna ez baitzen artean iritsia – ez nizkiola inori erakutsi behar, ez eta Urim eta Tumima zeukan bular-babesa ere, erakusteko aginduko zitzaidan lagunei izan ezik; eta egiten banuen, suntsitua izango nintzela. Xaflez ari zitzaidala, ikuspen bat izan nuen eta xaflak gordeta zeuden tokia ikusi, eta hain garbi, ezaguna gertatu baizitzaidan bertara joan nintzenean.  

« Elkarrizketa hura bukatu ondoren, ikusi nuen gelako argia hizketan aritu zitzaidanaren ingurura biltzen hasi zela, eta halako batean gela ilun gelditu zen berriro, pertsonaiaren inguruan salbu; orduan, supituki, bide bat bezalakoa ikusi nuen zeruraino zihoana, eta pertsonaia igo egin zen erabat ezkutatu arte, eta gela gelditu zen argi zerutar hura azaldu aurretik zegoen bezala.  

« Banengoen, bada, ikusitakoaren bitxiaz pentsatzen, eta ohiz besteko mandatari hark esanak harridura ikaragarria sortzen zidala; eta, hausnarketen erdian, bat-batean konturatu nintzen gela argitzen hasia zela atzera, eta instant batean, lehengo mandatari zerutarra nire ohe ondoan zegoen berriro. 

« Mintzatzen hasi, eta lehenengo bisitan kontatutako berak kontatu zizkidan bigarrenez, izpirik ere aldatu gabe; hura eginik, jakinarazi zidan zorigaitz handiak gertatuko zirela lurrean, goseak, ezpatak eta izurriak eragindako hondamenak; eta zorigaitz mingarri haiek gizaldi honetan ikusiko genituela. Haiek denak kontatu ondoren, berriz igo zen lehenago bezala.  

« Orduko hain hunkitua nintzen, loak aspaldi ihes egin baitzidan begietatik; eta txundituta nentzan ikusi eta aditu nuen guztiagatik. Baina hura ezustekoa nirea mandatari bera berriro nire ohe ondoan ikusi nuenean, eta lehen esandako guztiak niri errepikatzen aditu; kontuz ibiltzeko abisatu zidan ordea, Satan ni tentatzen saiatuko zela (nire familiaren txirotasunaz baliaturik), xaflak neu aberasteko erabil nitzan. Debekatu egin zidan hura noski, esanez xaflak jasotzean ez nuela beste helbururik izan behar Jainkoa aintzatsu egitea baino, eta ez ninduela inongo asmok bultzatu behar haren erreinua eraikitzekoak baizik; bestela, ez omen nituen jasoko.  

« Hirugarren bisitaren ondoren, hura atzera zerura igo zen lehenago bezala; eta ni beste behin gelditu nintzen gertatutako guztia hausnartzen. Orduan, mandatari zerutarra nigandik hirugarren aldiz igo eta ia segituan, oilarrak jo zuen, eta jabetu nintzen egunsentia zela; beraz, gure elkarrizketek gau osoa iraun bide zuten.  

« Handik gutxira jaiki nintzen eta, ohi nuenez, eguneko lanei ekin nien; baina, beste batzuetan bezala aritzen saiatu nintzenean, sumatu nuen indarrik gabe nengoela eta ez nintzela ezertarako gauza. Aita, nirekin ari baitzen, jabetu zen ez nengoela ongi, eta agindu zidan etxera joateko. Abiatu nintzen bada etxerako asmoz; baina, geunden sorotik irteteko hesia igarotzen hastean, indarrak huts egin erabat eta lurrera erori nintzen, eta aldi batez ez nuen ezeren ezaguerarik izan.  

« Gogoratzen dudan lehen gauza izenaz deitzen ninduen ahots bat da. Altxatu nituen begiak, eta mandatari bera ikusi nuen nire buruaren goian zutik, argiz inguraturik lehenago bezala. Orduan, aurreko gauean kontatutako guztia kontatu zidan berriz, eta agindu aitagana joan eta jaso nituen ikuspena eta aginduak ager niezazkiola.  

« Obeditu egin nion; sorora itzuli eta dena kontatu nion aitari. Hark erantzun zidan hura Jainkoaren gauza zela, eta joan eta mandatariak agindutako guztia egiteko. Sorotik alde eta mandatariak xaflen gordelekua zela esandako lekura joan nintzen; eta izana nuen ikuspenaren gardentasunari esker, iritsi orduko ezagutu nuen.  

« New York estatuko Ontario konderriko Manchester herritik gertu, muino handi samar bat dago, inguruko guztien artean goiena. Muino haren sartaldeko aldean, tontorretik hurbil, harri handi baten azpian, zeuden xaflak, harrizko kutxa batean ezarrita. Harri hura lodia eta biribilxka zen erdian goiko aldetik, eta meheagoa ertzetan, beraz haren erdialdea agerian zegoen, baina ertza, inguru osoan, lurrez estalirik. Lurra kendu ondoren, eskuratu nuen egurrezko palanka bat, sartu nuen haren muturra harriertzaren azpian, eta indar pixka bat eginda harria altxatzea lortu nuen. Begiratu dut barrura, eta bai, han ikusi nituen xaflak, Urim eta Tumima eta bular-babesa, mandatariak esan bezala. Haiek zeuden kutxa elkarri zementuren batez erantsitako lauzaz osatua zen. Kutxaren zoruan bi harri zeuden zeharka jarrita, eta haien gainean xaflak eta gainerako gauzak.  

« Haiek ateratzen saiatu nintzen, baina debekatu egin zidan mandatariak, eta ondoren berriro jakinarazi haiek ateratzeko unea ez zela artean iritsia, eta ez zela iritsiko handik lau urte barru arte; esan zidan ordea handik justu urtebetera itzuli behar nuela hara, eta bera bertan elkartuko zela nirekin, eta hala egiten jarraitu behar nuela xaflak eskuratzeko unea iritsi arte.  

« Hala, agindu zitzaidan eran, urteurren guztietan joan nintzen, eta aldi oro mandatari bera aurkitu nuen han; eta elkarrizketa guztietan aginduak eta argibideak jaso nituen beragandik, Jaunak egin behar zuenaz, eta azken egunetan Haren erreinua nola eta zein eratan eraman behar zen.  

« Azkenean iritsi zen xaflak, Urim eta Tumima eta bular-babesa jasotzeko eguna. Mila zortziehun eta hogeita zazpiko irailaren hogeita bian, ohi bezala beste urteurren batean haiek gordeak ziren lekura joan nintzenean, mandatari zerutar berak eman zizkidan, esanez nirea zela aurrerantzean haien ardura; galtzen banituen, konturik ezagatik edo utzikeriagatik, suntsitua izango nintzela; baina haiek seguru edukitzeko ahal nuen guztia egiten banuen berak (mandatariak) berriz eskatuko zizkidan arte, babestuak izango zirela.  

« Laster konturatu nintzen zergatik jaso nituen haiek seguru edukitzeko hain agindu zorrotzak, eta zergatik esan zuen mandatariak nigandik espero zena egina nuenean bera haien bila etorriko zela. Bada gauza haiek nituela jakin zen bezain agudo, ahalegin ikaragarriak egin zituzten niri kentzeko. Asma daitezkeen maltzurkeria guztiak erabili ziren hartarako. Jazarpena lehenago baino garratzago eta gogorrago bihurtu zen, eta jende mordoa zegoen niri haiek kentzeko etengabe zain. Baina, jainkoaren jakinduriaz, nire eskuetan iraun zuten seguru, nigandik espero zena bete nuen arte. Hala, hitzartu bezala mandataria haien eske etorri zenean, nik hari itzuli nizkion; eta hark izan ditu gaur arte, gaur mila zortziehun eta hogeita hemezortziko maiatzaren bia delarik.  

Kondaketa osoagorako, ikusi Joseph Smith–Historia Itzal Handiko Prezioan. Antzinako istorioa honela lurretik aurreratu zen, hautsetik hitz eginiko jendearen ahotsa bezala, eta gaurko mintzamenerako itzuli zen Jainkoaren dohain eta ahalmenaren bidez, jainkoaren baieztapenak egiaztatu bezala, lehen aldiz argitaratu zen mundura 1830 urtean THE BOOK OF MORMON bezala.


AURKEZPEN LABURRA

Mormonen Liburua istorio saindua da antzinako Ameriketako jendeari buruz eta metalezko xafletan grabatu ziren. Istorio hau bildumaratu zenari buruzko iturriak  barne dira hurrengoetan:

1. Nefiren Xaflak, bi mota zirenak: xafla txikiak eta xafla handiak. Aurrekoak gaia izpiritual, ministaritza eta profeten irakaspenei ari zitzaien, eta azkenak ari ziren gehien jendearen historia sekularari buruz (1 Nefi 9:2–4). Mosiasen alditik, hala ere, xafla handiak garrantzi izpiritualagoko aleetan sartzen dira.

2. Mormonen Xaflak, azalpen askorekin Nefiren xafla handietatik Mormonen laburpenean datzanak. Xafla hauek ere dute Mormonen historiaren jarraitzea eta bere seme Moroniren gehitzeak.

3. Eteren Xaflak, jareditarren historia eskaintzen duenak. Moronik Historio hau laburtu zuen , zeinek azalpen propioak gehitu zuen eta istorioa gehitu zuen historia nagusiarekin Eteren Liburu izenburuaren azpian.

4. Metalezko Xaflak, K.a 600ean Jerusalenetik Lehiren jendeak ekarriak. Hauek zuten “Moisesen bost liburuak (...) eta baita ere hasieratik juduen istorioa (…) Sedekia Judako erregearen erregetzaren hasiera arte; eta baita profeta sainduen profeziak ere” (1 Nefi 5:11-13). Isaias eta profeta bibliko eta ezbiblikoak aipatutako aipamen asko Mormonen Liburuan agertzen dira.

Mormonen Liburua osatzen ditu hamabost zati edo atal nagusiak, salbuespen bakar batekin liburuak bezalako jakinak, egile nagusiaren izenaz ohiz izendatuak. Lehen atala (lehenengo sei liburuak Omni barne) Nefiren xafla txikien itzulpena da. Omin eta Mosiasen artean badago gehigarria, Mormonen Hitzak deitua. Gehigarri honek xafla txikien gainean grabatutako istorioa lotzen du xafla handiez Mormonen laburpenarekin.

Atala nagusiena, Mosiasetik Mormonen 7.kapituluerakoa, Nefiren xafla handien Mormonen laburpenaren itzulpena da. Moronik, Mormonen semeak, grabatu zuen azken atala, Mormonen 8. kapituluetik liburuaren amaierarakoa, bere aitaren biziaren istorioa amaitu ondoren, jareditarren istorioaren laburpena egin zuen (Eteren Liburua) eta geroago Moroniren liburua izendako atalak.

421 urtean edo Moronik, nefitarren profeta-historigileen azkenak, istorio saindua zigilatu zuen eta izkutatu zuen Jaunarentzat, azken egunetantzeko antzinako profeten bidez Jainkoaren ahotsa aurretik esan bezala. 1823An Moroni berak, orduan pertsonaia berpiztuak, Joseph Smith profetari bisita egin zion eta ondoren xafla grabatuak eskura eraman zion.

Argitalpen honi buruz: Berezko aurreneko orrialdea, segidan aurrekoa eduki orria, xafletatik hartu zen eta textu sainduaren zatia da. Letra-mota ez-etzanezko sarrerak, 1 Nefian eta segidan aurreko Mosiah 9. kapitulu esaterako, textu sainduaren zatia ere dira. Letra-mota etzanezko sarrerak, kapituluen idazpuruak esaterako, ez dira jatorrizkoak textuaz baina badira ikasteko laguntzak, irakurketan egokitasunerako erantsiak.

Oker txiki batzuk textuan betikotu dira Mormonen Liburuaren lehengo argitalpeneten. Argitalpen honek zuzenketak ditu zein egokiak dirudite jatorrizko eskuizkribu eta Joseph Smithak argitaratutako lehenengo argitalpenen arabera materiala eramateko.


1 NEFI

  01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22

 


NEFI LEHEN LIBURUA
BERE ERREGETZA ETA MINISTRARITZA

 

Lehi Saria emazte eta (zaharrenetik hasita) Laman, Lemuel, Nefi eta Sam izenezko lau seme-alebei buruzko istorioa. Jaunak Lehi ohartarazten Jerusalen lurra irteteko, berak herriari aurre esan zion haien gaiztakeria eta haiek bizia edekitzen hasten dira. Bidaia egiten du hiru egunetan eremutik bere familiarekin. Nefik bere anaiak hartzen ditu eta Jerusaleneko lurrara itzultzen da Juduen istorioaren bila. Atsekabeei buruzko kondaketa. Ismaelen alabak hartzen dituzte emazte. Beraien familiak hartzen dituzte eta basamortura irteten dira. Beraien atsekabeak eta nahigabeak basamortuan. Bidaien ibilbideak. Ur zabaletara heltzen dira. Nefiren anaiak bere aurka altxatzen dira. Berak nahasten ditu eta itsasontzia eraikitezn ditu. Oparo lekuaren izena ematen diote. Ur zabalak zeharkatzen dute agindutako lurreraino etabar. Hau da Nefik dioenez; edo, Beste hitzez, Nik, Nefik, istorio hau idatzi nuen.


1 NEFI 1

1. Ni, Nefi, guraso onengandik jaioa, beraz niri irakatsi zidan samarxe aitaren jakinduria guztian; eta ene egunen emanean atsekabe handiak ikusita, hala ere, ene egun guztietan Jaunerarengandik oso sustatua; bai, Jainkoaren ontasun eta misterioez jakintza handia izana, beraz, ene egunetan jarduerez istorioa egin zuen.

2. Bai, Egiptiarren hizkuntzan eta Juduen jakintzan datzan aitaren hizkuntzaz istorioa egin zuen.

3. Eta badakit nik egindako istorioa egiazkoa dela; eta neure eskuarekin egin zuen; eta nire jakintzaren arabera egin zuen.

4. Gertatu bait da Juda errege Sedequiaren hasieran, (aita, Lehi, bere egun guztietan bizi izanda); eta urte berean profeta asko etorri ziren, damutzeko jendeari aurrez esaten., bestalde Jerusalen hiri handia suntsitu behar zuela.

5. Beraz, jazo zen Lehi aita (as he went forth) Jaunari otoiz egin zion, bai, bere bihotz guztiaz ere jendearen alde.

6. Eta agitu zen, Jaunari otoiz egin zuenean, hor su zutabe etorri zela eta bere aurrean harriaren gainean bizi zen; eta ikusi eta oso entzun zuen; eta ikusi eta entzun zituen gauzenganatik biziki ikaratu eta dar-dar egin zuen.

7. Eta gertatu zen Jerusalenen bere etxera itzuli zela; eta bere ohearen gainean bere burua bota zuen, ikusi zituen gauzez eta Izpirituaz gaindituz.

8. Eta honela Izpirituaz gainditua, ikusmen batean eramana zuen, zeru zabalak ikusi zituen, eta uste izan zuen ikusi zuela Jauna, tronuaren gainean eserita, Jainkoari kanta egin eta goresteko portaeran aingerutza.

9. Eta gertatu zen Bata ikusi zuela, zeruko erditik jaitsiz, eta bere distira eguerdian eguzkia baino gehiago zela so egin zuen.

10. Eta berak ere ikusi zituen beste hamabi jarraituz, eta bere distira ortzian izarren gainetik pasa zen.

11. Eta etorri eta aurreratu ziren lurrraren gainean; eta lehena etorri eta aitaren aurrean ezarri zen; eta liburu bat eman zion, eta irakurtzeko agindu zion.

12. Eta jazo zen, irakurtzean, Jauanren izpirituaz bete zela.

13. Eta berak irakurri zion, dioenez: Ai, ai Jerusalen, zure nardak! Bai, eta Jerusaleni buruz gauza handiak irakurri zituen – suntsituko izango zela eta haien biztanleak; asko ezpataz galduko ziren, eta asko gatibu Babiloniara eramango zituzten.

14. Eta agitu zen, aitak gauza handi miraragarri asko ikusi zituenean, Jaunari oihu egin ziola gauza asko; horrelakoak bezalakoak: Handi mirarigarriak zure lanak dira, O Jaun Jainko Ahalguztiduna! Zure tronua zeruetan goian dago, eta zure ahalmena, eta ontasuna, eta errukia lurreko biztanleen gainean dago; eta errukiorra zarenez, ez dituzu pairatuko zugana etorriko direnak hiltzeko!

15. Eta modu honetaz aitaren hizkuntza zen Jainkoari laudorioan; bere arima pozten zelako, eta bihotz guztia bete zen, ikusitako gauzengatik, bai, Jaunak erakutsi zizkionengandik.

16. Eta orain nik, Nefik, ez du aitak idatzitako gauzez kondaketa osoa egiten, ikuspenetan eta ametsetan ikusitako gauzak asko idatzi zuelako; eta berak seme-alabei hitz egin eta profeziak egindako gauza asko idatzi zuen, kondaketa osoa egingo ez ditudanez.

17. Baina nire egunetan jarduerei buruz kondaketa egingo dut. Hona hemenm nire eskuez eginiko xaflen gainean aitaren istorioa dagit; beraz, aitaren istorioa laburtu ondoren nire bizitzaz kondaketa egingo dut.

18. Beraz, gustatuko zitzaidan zuek ezagutzea, Jaunak aita Lehiri hain gauza mirarigarriak erakutsi eta gero, bai, Jerusalenen hondamenari buruz, hona hemen, jendearan artean irten zela, eta profezitatzen eta ikusi eta entzudako gauzei buruz haiei aitortzen hasi zen.

19. Eta gertatu zen juduek berari burla egin ziotela testiguntza emandako gauzez; narda-gaiztakariez testiguntza seguraski eman zizkielako; eta testguntza eman ziela entzun eta ikusitako gauzek, eta liburuan irakurritakoek ere bai, erakutsiko zieten argi eta garbi Mesiaren etorreraz, baita munduaren erredentzioaz ere.

20. Eta juduek gauza hauek entzun zituztenean, berarekin haserretu ziren; bai, baztertu eta harrikatu eta hil zituzten aintzinako profetekin bezala; eta haiek ere hiltzea bilatu zuten kendu ahal izateko. Baina, hona hemen, Nik, Nefik, erakutsiko dizuet Jaunaren errukiak aukeratutako guztien gainetik fedearengandik sendo itzultzeko even unto the power of deliverance
 
1 NEFI 2

1. Hona hemen, agitu baitzen Jaunak aitari berba egin ziola, bai, ametsetan ere, eta esan zion: Bedeinkatua zara Lehi egindako gauzengandik; eta fededuna izan bait zara eta agindutako gauzak jendeari deklaratu bait zizkizun, hona hemen, haiek bizitza kentzen bilatzen dira.

2. Eta jazo zen Jaunaren aitari agindu ziola ametsetan ere bere familia hartu eta basamortura irten must izan ziren.

3. Eta gertatu zen Jaunaren hitzaren esana egin zuela, beraz, Jaunak agindu bezaka egin zuen.

4. Eta agitu zen basamortura irten zela. Eta berak utzi zuen etxea, eta ondorengo lurra, eta urrea, eta zilarra, eta bitxiak, eta ez zuen ezer ere hartu berarekin, familia eta hornidurak eta dendak salbu, eta mortura irten zen.

5. Eta etorri zen mugetatik Itsaso Gorriaren ertzearen hurbil; eta bidaia egin zuen basamortuan, Itsaso Gorria baino hurbilago mugetan; eta bidaia egin zuen basamortuan familiarekin, ama Sariah eta Laman, Lemuel eta Sam izeneko anaiez osatuekin.

6. Eta gertatu zen, basamortuan hiru egunetan biadaia egin zuenean, denda jarri zuela haranean ur hibaiaren aldean.

7. Eta agitu zen harrizko aldarea eraiki zuela, eta oparia Jaunari egin zion, eta Jauna gure Jainkoari esker eman zion.

8. Eta jazo zen Laman hibaiari izena eman ziola, eta Itsaso Gorrira hustutzen zen; eta harana mugetan zegoen horren ahoan.

9. Eta Hibaia urak Itsaso Gorri iturrira hustutzen zirela aitak ikusi zuenean, Laman-i berba egion zion, esanez: O hibaia hau bezalakoa izan ahal bazina, zuzentasun guztiren iturrira irekia etengabe!

10. Eta berak ere Lemuel-i berba egin zion; O zu haran hau izango bazina, tinko eta iraunkor, eta immovable Jaunaren aginduak betetzen!

11. Orain hau hitz egin zuen Laman eta Lemuel-en lepokotasunagatik; hona hemen, aitaren aurka gauza askotan marmar egiten bait zuten, ameslaria zelako, eta Jerusalen-go lurretik eraman zituen, jaraunspen lurra, urra, zilarra eta gauza bitkiak uztetik basamortuan galtzeko.

12. Eta honela Laman eta Lemuel, zaharrenak izanez, aitaren aurka marmar egiten zuten. Eta marmar egiten zuten, haiek sortutako Jainko honen harremanez ez zekitelako.

13. Haiek ez zuten sinesten Jerusalen hiri handia suntsituko zela proteten hitzen arabera. Eta haiek Jerusalen-en zeuden juduak bezalakoak ziren, aitaren bizitza kentzen saiatu bezalakoak.

14. Eta gertatu zen aital berba egion ziola Lemuel Haranean ahalmenaz, Izpirituaz beteta, armazoiak astindu arte. Eta berak nahasi zituen beren aurka ahoan ez hartzeko; hona hemen berak agindu bezala egin zuten.

15. Eta aita dendan bizi izaten zen.

16. Eta agitu zen ni Nefi, biziki gaztea izanez, hala ere, altuera zabala izanez, eta Jainkoaren misterioak ezagutzeko nahi handiak izanik, hona hemen, Jaunari oihu egin ziola; eta hona hemen, bisita egin zidan, eta ene bihotza biguindu zidan non aitak egindako hitz guztiak sinetsi nituen, beren aurka ez nintzen oldartu ene anaien modura.

17. Eta Sam-i berba egion zion, Izpiritu Sainduaren bidez niri Jaunak gauzak ezagutaraziz. Eta jazo zen ene hitzetan sinetsi zuela.

18. Baina, hona hemen, Laman-ek eta Lemuel-k ez ez zituzuten ene hitzak entzun ahal; eta haien bihotzen gogortasunagatik atsekabetuta, ni Jaunari ohi egin zion haein alde.

19. Eta jazo zen Jaunak berba egin zidala, esanez: Zorionekoa zara zu, Nefi, zure fedeagatik, bihotzezko apaltasunaz arduraz bilatu nauelako.

20. Eta aginduak bete neurrian, gora egingo dute, eta agindutako lurrerra gidatuko zaie; bai, zuentzak prestatutako lurrera ere; bai, lur beste guztien artean aukera izandako lurra.

21. Eta zure anaiak zure aurka errebelatu neurrian, Jaunaren presentziarengandik moztuak izango dira.

22. Eta zuk ene aginduak bete neurrian, zu agintaro eta maisu bihurtuko zara zure anaien gainean.

23. Hona hemen, nire aurka errebelatu ziren egun honetan birao minko batez ere madarikatuko ditut eta haiek ez dute botererik zure alearen gainean nire aurka ere errebelatu salbu.

24. Eta honela gertatzen da haiek nire aurka errebelatzen direla, haiek zure alearako zigorra izango dira bideen oroitzapenetan ernarazteko.


1 NEFI 3

 

1. Eta jazo zen ni Nefi Jaunarekin hitzegitetik ene aitaren dendara itzuli nintzela.

2. Eta gertatu zen niri berba egin zidala, esanez: Hona hemen amets batekin amets egin nuen, zu eta zure anaiak Jerusalen-era itzultzeko Jaunak agindu didanarekin.

3. Hona hemen, Laban-ek Judu-en historia du, baita arbasoen genealogia ere, eta brontzezko xaflen gainean grabaturik daude.

4. Beraz, Jaunak agindu dit zu eta zure anaiak Laban-eko etxera joateko, eta istoroak bilatzeko, eta basamortura hona beheratzeko.

5. Eta orain, hona hemen, zure anaiek marmar egin dute, nik haiengatik eskatu diedan gauza zaila dela esanez; baina, hona hemen, nik ez diet ezer eskatu baina Jaunaren agindua da.

6. Beraz, joan, seme, eta Jaunak sustatuko du, zu ez duzulako marmar egin.

7. Eta agitu zen nik, Nefik, aitari egin ziola: Joango naiz eta Jaunak agundu duena egingo dut, gizakien seme-alabei Jaunak ez bait ditu aginduak ematen,

 

1 NEFI 4

 


 

1 NEFI 5

 


 

1 NEFI 6

 


 

1 NEFI 7

 


 

1 NEFI 8

 


 

1 NEFI 9

 


 

1 NEFI 10

 


 

1 NEFI 11

 


 

1 NEFI 12

 


 

1 NEFI 13

 


 

1 NEFI 14

 


 

1 NEFI 15

 


 

1 NEFI 16

 


 

1 NEFI 17

 


 

1 NEFI 18

 


 

1 NEFI 19

 


 

1 NEFI 20

 


 

1 NEFI 21

 


 

1 NEFI 22

 


 

 

2 NEFI

 

01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I 31 I 32 I 33 I

 


 

2 NEFI 1

 


 

2 NEFI 2

 


 

2 NEFI 3

 


 

2 NEFI 4

 


 

2 NEFI 5

 


 

2 NEFI 6

 


 

2 NEFI 7

 


 

2 NEFI 8

 


 

2 NEFI 9

 


 

2 NEFI 10

 


 

2 NEFI 11

 


 

2 NEFI 12

 


 

2 NEFI 13

 


 

2 NEFI 14

 


 

2 NEFI 15

 


 

2 NEFI 16

 


 

2 NEFI 17

 


 

2 NEFI 18

 


 

2 NEFI 19

 


 

2 NEFI 20

 


 

2 NEFI 21

 


 

2 NEFI 22

 


 

2 NEFI 23

 


 

2 NEFI 24

 


 

2 NEFI 25

 


 

2 NEFI 26

 


 

2 NEFI 27

 


 

2 NEFI 28

 


 

2 NEFI 29

 


 

2 NEFI 30

 


 

2 NEFI 31

 


 

2 NEFI 32

 


 

2 NEFI 33

 


 

 

 

JAKOB

 

01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I

 


JAKOB 1 

JAKOB 2

 


 

JAKOB 3

 


 

JAKOB 4

 


 

JAKOB 5

 


 

JAKOB 6

 


 

JAKOB 7

 


 

 

 

ENOS

 


 

 

 

JAROM

 


 

 

 

OMNI

 


 

 

MORMONEN HITZAK

 


 

 

 

MOSIAS

 

01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 I

 


MOSIAS 1

 


 

MOSIAS 2

 


 

MOSIAS 3

 


 

MOSIAS 4

 


 

MOSIAS 5

 


 

MOSIAS 6

 


 

MOSIAS 7

 


 

MOSIAS 8 

MOSIAS 9

 


 

MOSIAS 10

 


 

MOSIAS 11

 


 

MOSIAS 12

 


 

MOSIAS 13

 


 

MOSIAS 14

 


 

MOSIAS 15

 


 

MOSIAS 16

 


 

MOSIAS 17

 


 

MOSIAS 18

 


 

MOSIAS 19

 


 

MOSIAS 20

 


 

MOSIAS 21

 


 

MOSIAS 22

 


 

MOSIAS 23

 


 

MOSIAS 24

 


 

MOSIAS 25

 


 

MOSIAS 26

 


 

MOSIAS 27

 


 

MOSIAS 28

 


 

MOSIAS 29

 


 

 

 

 

 

 

ALMA

 

01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I 31 I 32 I 33 I 34 I 35 I 36 I 37 I 38 I 39 I 40 I 41 I 42 I 43 I 44 I 45 I 46 I 47 I 48 I 49 I 50 I 51 I 52 I 53 I 54 I 55 I 56 I 57 I 58 I 59 I 60 I 61 I 62 I 63 I

 

 

ALMA 1

 


 

ALMA 2

 


 

ALMA 3

 


 

ALMA 4

 


 

ALMA 5

 


 

ALMA 6

 


 

ALMA 7

 


 

ALMA 8

 


 

ALMA 9

 


 

ALMA 10

 


 

ALMA 11

 


 

ALMA 12

 


 

ALMA 13

 


 

ALMA 14

 


 

ALMA 15

 


 

ALMA 16

 ALMA 17

 


 

ALMA 18

 


 

ALMA 19

 


 

ALMA 20

 


 

ALMA 21

 


 

ALMA 22

 


 

ALMA 23

 


 

ALMA 24

 


 

ALMA 25

 


 

ALMA 26

 


 

ALMA 27

 


 

ALMA 28

 


 

ALMA 29

 


 

ALMA 30

 


 

ALMA 31

 


 

ALMA 32

 


 

ALMA 33

 


 

ALMA 34

 


 

ALMA 35

 ALMA 36

 


 

ALMA 37

 


 

ALMA 38

 


 

ALMA 39

 


 

ALMA 40

 


 

ALMA 41

 


 

ALMA 42

 


 

ALMA 43

 


 

ALMA 44

 


 

ALMA 45

 


 

ALMA 46

 


 

ALMA 47

 


 

ALMA 48

 


 

ALMA 49

 


 

ALMA 50

 


 

ALMA 51

 


 

ALMA 52

 


 

ALMA 53

 


 

ALMA 54

 


 

ALMA 55

 


 

ALMA 56

 


 

ALMA 57

 


 

ALMA 58

 


 

ALMA 59

 


 

ALMA 60

 


 

ALMA 61

 


 

ALMA 62

 


 

ALMA 63

 


 

 

 

 

HELAMAN

 

01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I

 


 

HELAMAN 1

 


 

HELAMAN 2

 


 

HELAMAN 3

 


 

HELAMAN 4

 


 

HELAMAN 5

 


 

HELAMAN 6

 

 

 

HELAMAN 7

 


 

HELAMAN 8

 


 

HELAMAN 9

 


 

HELAMAN 10

 


 

HELAMAN 11

 


 

HELAMAN 12

 


 

HELAMAN 13

 


 

HELAMAN 14

 


 

HELAMAN 15

 


 

HELAMAN 16

 


 

 

3 NEFI

 

01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I

 


 

3 NEFI 1

 


 

3 NEFI 2

 


 

3 NEFI 3

 


 

3 NEFI 4

 


 

3 NEFI 5

 


 

3 NEFI 6

 


 

3 NEFI 7

 


 

3 NEFI 8

 


 

3 NEFI 9

 


 

3 NEFI 10

 


 

3 NEFI 11

 


 

3 NEFI 12

 


 

3 NEFI 13

 


 

3 NEFI 14

 


 

3 NEFI 15

 


 

3 NEFI 16

 


 

3 NEFI 17

 


 

3 NEFI 18

 


 

3 NEFI 19

 


 

3 NEFI 20

 


 

3 NEFI 21

 


 

3 NEFI 22

 


 

3 NEFI 23

 


 

3 NEFI 24

 


 

3 NEFI 25

 


 

3 NEFI 26

 


 

3 NEFI  27

 


 

3 NEFI  28

 


 

3 NEFI  29

 


 

3 NEFI  30

 


 

 

4 NEFI


 

 

MORMON

 

01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09

 


MORMON 1

 


 

MORMON 2

 


 

MORMON 3

 


 

MORMON 4

 


 

MORMON 5

 


 

MORMON 6

 


 

MORMON 7

 


 

MORMON 8

 


 

MORMON 9

 


 

 

ETER

 

01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 12 13 14 15

 


 

ETER 1

 


 

ETER 2

 


 

ETER 3

 


 

ETER 4

 


 

ETER 5

 


 

ETER 6

 


 

ETER 7

 


 

ETER 8

 


 

ETER 9

 


 

ETER 10

 


 

ETER 11

 


 

ETER 12

 


 

ETER 13

 


 

ETER 14

 


 

ETER 15

 


 

 

MORONI

 

01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I

 


MORONI 1

 


 

MORONI 2

 


 

MORONI 3

 


 

MORONI 4

 


 

MORONI 5

 


 

MORONI 6

 


 

MORONI 7

 


 

MORONI 8

 


 

MORONI 9

 


 

MORONI 10