MORMONEN LIBURUKO
EUSKARAZ ITZULPENA

2017/08/25


Unofficial, Experimental Translation of the Book of Mormon.

Translated from English to Unified Basque.
English text: http://www.lafeuilledolivier.com/English/Scripture/BM.html


Traduction non officielle, expérimentale, du Livre de Mormon.
Traduit de l'anglais au basque unifié.

Texte anglais :
http://www.lafeuilledolivier.com/English/Scripture/BM.html
Traduction française : http://www.lafeuilledolivier.com/Ecritures/LM_2017.html


Traducción no oficial y experimental del Libro de Mormón.

Traducido del inglés al unificado vasco.
Texto en inglés: http://www.lafeuilledolivier.com/English/Scripture/BM.html
Traducción al español: https://www.lds.org/scriptures/bofm?lang=spa&cp=spa-esBIBLIOGRAFIA


AULESTIA, G.: Basque – English Dictionary. University of Nevada. Reno. 1989.

AULESTIA, G.; WHITE, L.: Basque – English. English – Basque Dictionary. University of Nevada. Reno. 1992.

MORRIS, M.: Morris Student Plus. Euskara – Ingelesa. English – Basque. Klaudio Harluxet Fundazioa. Donostia. 2004.

MORRIS, M.: CBS Morris Euskera – Ingelesa, English – Basque compact dictionary - hiztegia. Center for Basque Studies. University of Nevada. 2010.

Collins Elhuyar English – Basque Dictionary, Euskara – Ingelesa Hiztegia. Elhuyar. Usúrbil. 2016.

Diccionario 3000 Hiztegia. Adorez 7. Bilbao. 1996.

Elizen arteko Biblia. Bibli Elkarte Batuak. Lazkao. 1994.

Erlijioa. Hiztegia. U.Z.E.I. Elkar. Donostia. 1987. Bi tomo.

SMITH, J.: Joseph Smith Profetaren Aitormena. Azken Egunetako Santuen Jesu Kristoren Eliza. Salt Lake City. 1997

AZKEN EGUNETAKO SANTUEN JESU KRISTOREN ELIZA, Ebanjelioaren Oinarriak. 1999

AZKEN EGUNETAKO SANTUEN JESU KRISTOREN ELIZA, Himnoak eta Ume Kantak. 2000

MORMONEN LIBURUA
 
JESU KRISTOREN BESTE ITUN BAT
 
  
Tituluaren orria 
Sarrera 
Hiru lekukoen testigantza 
Zortzi lekukoen testigantza 
Joseph Smith profetaren aitormena 
Aurkezpen laburra


 
Liburuak : 1 Nefi   2 Nefi   Jakob   Enos   Jarom   Omni   Mormonen Hitzak   Mosias   Alma   Helaman   3 Nefi   4 Nefi   Mormon   Eter   Moroni 
 
 


TITULUAREN ORRIAMORMONEN LIBURUA
 
MORMONEN ESKUAK IDATZITAKO ISTORIOA
NEFIREN XAFLETATIK IZATEKO XAFLETAN
 

Beraz, Nefi-ren jendeari buruzko historia laburpena, baita lamandarrena ere – Idatzia lamandarrei, Israelgo etxearen hondakina direnei; eta baita juduei eta jentilei ere – Agindu modual idatzia, and baita profezia - agerpenaren ahalmenak ere – Idatzia eta zigilua, eta ezkutatua Jaunarentzat suntsitu ahal ez izateko – Irteteko da Jainkoaren dohain eta botereaz itzultzeko – Moroni-ren eskuak zigilatua eta Jaunarentzat ezkutatua jentileen bidez garai igurikian – Bere itzulpena Jaunaren dohainak emateko.

Baita Eter Liburuari buruzko laburpena ere, Jared-en jendeari buruzko istorioarena, sakabanatu izan zenarena, Jaunak jendearen hizkuntza lardaskatu zuen orduan, Zerura heltzeko dorrea eraikitzen ari zirenean – Gurasoen alde Jaunak egin dituen gauza handiak Israelgo Etxearen hondarrari erakusteko gauza dena; eta beraiek Jaunaren komenioak ezagutu ahal dezaten, beraiek ez uzteko betirako – Eta baita juduei eta jentilei konbentzitzeko JESUS KRISTOA dela, BETIKO JAINKOA, herri guztiei bere burua erakutsiz – Eta orain, okerrak badaude, gizaki hutsak dira; beraz, ez kondenatu Jainkoaren gauzak Kristo-ren auzitegian kutsugabe egon ahal izateko.

Joseph Smith semeak itzulia.


SARRERA

Mormon-en Liburua Idazti Saindu liburukia da Biblia paregarri. Ameriketako aintzinako biztanleekiko Jaunaren tratuei buruzko istorioa da eta Berrion betikoaren betetasuna du.

Profeta askok idazten dute liburua profezia - errebelazioaren izpirituaren bidez. Haren hitzak, urrezko xafleen gainean idatziak, Mormoia izenezko profeta – istorigileak aipatu eta laburtu zituzten. Istorioak kondaketa ematen du bi handi zibilizazioaz. Bana Jerusalen-etik etorri zen Kristo-ren aurretik 600 urte eta geroago bi nazioetan banatu zen, nefitarrak eta lamandarrak jakinez. Bestea goizagp etorri zen Jaunak hizkuntzak nahastu zituen Babelgo Dorrean. Talde hau jareditar ezaguna da. Urte milaka ondoren guztiak suntsituak izan ziren lamandarrak izan ezik, eta haiek Ameriketako Indiarren arbasoen artean dira.

Mormon-en Liburuan idatzitago gertakari giltzarria nefitarren artean Jauna Jesukristoren zerbitzu pertsonala dela beraren Birpiztearen ondoren. Argitaratzen dira Berrionen doktrinak, zirriborratzen da salbamen plana, eta diokie gizakiei bizitza honetan bakea etortzeko bizitzan betiko salbamena irabazteko egin behar dutela.

Mormoiak bere idazkerak amaitu eta gero, berak Moroni semearen eskuetan kondaketa jarri zuen, zeinek hitz gutxi gaineratu eta Kumoras Muinoan xaflak izkutatu zuen. 1823Ko Irailaren 21an Moroni bera, gizaera goratu berpiztua, Jose Smith profetari agertu zitzaion eta irakatsi zion aintzinako istorio eta ingeles hizkuntari itzulpenari buruz.

Aldi aproposan Jose Smith-en eskuetan jarri ziren, Jainkoaren dohain eta ahalmenaren bidez itzuli zuenetan. Istoria argitaratu zen hizkuntza batzutan Jesukristo Jainko bizidunaren Semea den testigantza berri gehigarria bezala eta Harengana etorri eta Bere Ebangelioaren legeak eta ordenantzak nahi dutenek men egin ahal dute.

Liburu honi buruz Jose Smith profetak esan zuen: “anaidei esan nien Mormon-en Liburua lurreko liburuen artean zuzenena zela eta gure erlijioaren giltzarria, eta gizakia Jainkoaraengana beste liburu bat baino gehiago hurbilduko litzatekeela haien aginduak betetzean”.

Jose Smith-en gainera Jaunak prestatu zuen beste hamaika berez urrezko xaflak ikusteko eta egiaz eta Mormon-en Liburuaren jainkotasunaz testigantza bereziak izateko. Beraien idatzitako testigantzak barne dira honekin Hiru Lekukoen Testigantza eta Zortzi Lekukoen Testigantza bezala.

Gizaki guztiei dei egiten diegu nonnahi Mormon-en Liburua irakurtzera, duen mezua haien bihotzetan gogartzera, eta gero egiazkoa dela Kristoren izenean Jaun Aita Eternalari galde egitera. Bide honi jarraiki eta fedez galdetze dutenek haren egia – jainkikiaz testigantza irabaziko dute Izpiritu Santuaren bidez.

Izpiritu Santuaren bidez jainkozko lekukoa irabazten dutenek jakingo dute berezko botereaz ere Jesukristo munduaren Salbatzailea dela, Jose Smith azken egun hauetan Bere agertaria eta profeta dela, eta Azken Egunetako Sainduen Jesukristoren Eliza Jaunaren Erreinua dela lurrean berriro fundatua, Mesiaren Bigarren Etorrerara prestagarri.


HIRU LEKUKOEN TESTIGANTZA

Lan hau datorkien nazio ahaidego hizkuntza jende guztiei agerian dagokie Jainko Aita eta gure Jaun Jesukristoren graziaren bidez xaflak ikusi dugu, istorio hau duenak, Nefi jendea istorioa dena, baita lamanderrena ere, haien haurridearena, eta baita jareditarrenarena ere, zein hitzegin den dorretik etorri ziren. Eta ere badakigu Jainkoaren dohain eta botereaz itzuli zirela, bere ahotsak aitortu digulako; beraz badakigu egiazki lana egiazkoa dela. Eta guk ere aitortzen dugu xaflen gaineko grabatuak ikusi dugula; eta guri erakutsi zaigu Jainkoaren botereaz, eta ez gizakiarenaz. Eta handirasunezko hitzez aitortzen dugu Jaunaren aingerua zerutik jaitsi dela, eta ekarri eta gure begien aurrean utzi digula, xaflak begiratu eta ikusi dugula, baita honen grabatuak ere; eta badakigu Jainkoa Aita eta gure Jaun Jesukristoren graziaren bidez, istorioa begiratu eta sostengatu dugunez, gauzak hauek egiazkoak direla. Eta gure begietan ikusgarria da. Hala ere, Jaunaren ahotsak agindu digu testigantza egiteko; beraz, Jainkoaren aginduei esanekoa izateko, hauetaz testigantza egiten dugu. Eta badakigu, Kristoarengan fededunak bagara, gizaki guztien odolaz gure soinekoak kenduko ditugula, eta Kristoren epaitegiaren aurrean kutsugabe epaituko digula, eta zeruetan sekulan berarekin bizi izango garela. Eta izan diezaiola ohorea Aitari, eta Semeari, eta Izpiritu Sainduari, zeinak Jainko bakarra dira. Amen.

OLIVER COWDERY
DAVID WHITMER
MARTIN HARRIS


ZORTZI LEKUKOEN TESTIGANTZA

Lan hau datorkien nazio ahaidego hizkuntza jende guztiei agerian dagokie: Jose Smith Semeak, lan honen itzultzaileak, hitz egin eta urrezko itxura dituen xaflak erakutsi digula; eta Jose Smith-esanak izulitako hainbat orrialde gure eskuekin ukitu genuen; eta guk ere ikusi dugu haien grabatuak, aintzinako lana eta trebetasun ikusmina itxura duenak. Eta testigantza egiten dugu hitz itzaltzuez Jose Smith esanak erakutsi dizkigula, ikusi eta jasobait dugu, eta zalantzarik gabe Jose Smith ek hitz egindako xaflak dituela dakigulako. Eta mundura gure izenak ematen ditugu, ikusi ditugula mundura lekukoak izateko. Eta ez dugu gezurrik esaten, Jainkoa haren lekukoa bait da.
 
CHRISTIAN WHITMER
JACOB WHITMER
PETER WHITMER SEMEA
JOHN WHITMER
HIRAM PAGE
JOSEPH SMITH AITA
HYRUM SMITH
SAMUEL H. SMITHJOSEPH SMITH PROFETAREN AITORMENA

Joseph Smith profetaren hitzak Mormonen Liburuaren sorrerari buruz dira:

« [1823ko] Irailaren hogeita bateko gauean (…) erregutu 1ùon Jainko Guztiahaldunari (…).
 
« Jainkoari hala erreguka nengoela, argi bat sumatu nuen nire gelan, eta argi hura argitsuago bihurtzen joan zen, harik eta gela eguerdian baino argiago zegoen arte; eta berehala pertsonaia bat azaldu zen nire ohe ondoan, airean zutik, haren oinek ez baitzuten zorua ukitzen.  

« Soineko lasai bat zeraman jantzita, zuritasun berezi batekoa; zuritasun hura zen nik lurrean ikusitako guztiak baino haragokoa; ez dut gainera uste lurreko ezer hain zuria eta dirdiratsua izatera irits daitekeenik. Eskuak agerian zituen, eta besoak ere bai eskumuturrak baino a pur bat goragoraino; oinutsik zegoen, eta hankak ere agerian zituen, orkatilak baino pixka bat goragoraino. Buruan eta lepoan ere ez zeraman ezer. Ohartu nintzen hark ez zeukala soinean soineko hura baizik, irekita zuen eta bularra ikusi bainion.  

« Ez zen soilik haren soinekoa biziki zuria, baizik eta haren pertsona osoa hitzez adieraz daitekeen baino aintzatsuagoa, eta haren aurpegia tximistaren antzekoa zinez. Gela izugarri argi zegoen, ez ordea haren pertsonaren ingurua bezain argitsu. Hari lehenbiziko aldiz begiratu nionean, beldurtu egin nintzen; baina !aster joan zitzaidan beldurra.  

« Izenaz deitu ninduen, eta esan zidan bera Jainkoaren presentziatik bidalitako mandataria zela, eta izena Moroni zuela; Jainkoak lan bat zuela nik egiteko; eta nire izena ontzat nahiz txartzat edukiko zutela herri, leinu eta hizkuntza guztietan, edota ongi nahiz gaizki hitz egingo zela hartaz herri guztieta.  

« Esan zidan bazela gordeta liburu bat, urrezko xafletan idatzia, kontinente honetako antzinako biztanleen eta haien jatorriaren berri ematen zuena. Esan zidan baita ere liburu hark betiereko Ebanjelioaren osotasuna zeukala idatzirik, Salbatzaileak antzinako biztanleei eman zien eran. 

« Bazirela, halaber, bi harri garden zilarrezko uztaietan ezarririk – eta harri haiek, bular-babes bati erantsiak, osatzen zuten Urim eta Tumima deritzana – xaflekin batera gordeak; eta harri haien edukitzea eta erabiltzea zela "ikusleak" izatea antzinako denboretan, eta Jainkoak liburua itzultzeko xederako prestatu zituela.  

« Esan zidan, bestalde, berak aipatutako xaflak eskuratzen nituenean – haiek jasotzeko eguna ez baitzen artean iritsia – ez nizkiola inori erakutsi behar, ez eta Urim eta Tumima zeukan bular-babesa ere, erakusteko aginduko zitzaidan lagunei izan ezik; eta egiten banuen, suntsitua izango nintzela. Xaflez ari zitzaidala, ikuspen bat izan nuen eta xaflak gordeta zeuden tokia ikusi, eta hain garbi, ezaguna gertatu baizitzaidan bertara joan nintzenean.  

« Elkarrizketa hura bukatu ondoren, ikusi nuen gelako argia hizketan aritu zitzaidanaren ingurura biltzen hasi zela, eta halako batean gela ilun gelditu zen berriro, pertsonaiaren inguruan salbu; orduan, supituki, bide bat bezalakoa ikusi nuen zeruraino zihoana, eta pertsonaia igo egin zen erabat ezkutatu arte, eta gela gelditu zen argi zerutar hura azaldu aurretik zegoen bezala.  

« Banengoen, bada, ikusitakoaren bitxiaz pentsatzen, eta ohiz besteko mandatari hark esanak harridura ikaragarria sortzen zidala; eta, hausnarketen erdian, bat-batean konturatu nintzen gela argitzen hasia zela atzera, eta instant batean, lehengo mandatari zerutarra nire ohe ondoan zegoen berriro. 

« Mintzatzen hasi, eta lehenengo bisitan kontatutako berak kontatu zizkidan bigarrenez, izpirik ere aldatu gabe; hura eginik, jakinarazi zidan zorigaitz handiak gertatuko zirela lurrean, goseak, ezpatak eta izurriak eragindako hondamenak; eta zorigaitz mingarri haiek gizaldi honetan ikusiko genituela. Haiek denak kontatu ondoren, berriz igo zen lehenago bezala.  

« Orduko hain hunkitua nintzen, loak aspaldi ihes egin baitzidan begietatik; eta txundituta nentzan ikusi eta aditu nuen guztiagatik. Baina hura ezustekoa nirea mandatari bera berriro nire ohe ondoan ikusi nuenean, eta lehen esandako guztiak niri errepikatzen aditu; kontuz ibiltzeko abisatu zidan ordea, Satan ni tentatzen saiatuko zela (nire familiaren txirotasunaz baliaturik), xaflak neu aberasteko erabil nitzan. Debekatu egin zidan hura noski, esanez xaflak jasotzean ez nuela beste helbururik izan behar Jainkoa aintzatsu egitea baino, eta ez ninduela inongo asmok bultzatu behar haren erreinua eraikitzekoak baizik; bestela, ez omen nituen jasoko.  

« Hirugarren bisitaren ondoren, hura atzera zerura igo zen lehenago bezala; eta ni beste behin gelditu nintzen gertatutako guztia hausnartzen. Orduan, mandatari zerutarra nigandik hirugarren aldiz igo eta ia segituan, oilarrak jo zuen, eta jabetu nintzen egunsentia zela; beraz, gure elkarrizketek gau osoa iraun bide zuten.  

« Handik gutxira jaiki nintzen eta, ohi nuenez, eguneko lanei ekin nien; baina, beste batzuetan bezala aritzen saiatu nintzenean, sumatu nuen indarrik gabe nengoela eta ez nintzela ezertarako gauza. Aita, nirekin ari baitzen, jabetu zen ez nengoela ongi, eta agindu zidan etxera joateko. Abiatu nintzen bada etxerako asmoz; baina, geunden sorotik irteteko hesia igarotzen hastean, indarrak huts egin erabat eta lurrera erori nintzen, eta aldi batez ez nuen ezeren ezaguerarik izan.  

« Gogoratzen dudan lehen gauza izenaz deitzen ninduen ahots bat da. Altxatu nituen begiak, eta mandatari bera ikusi nuen nire buruaren goian zutik, argiz inguraturik lehenago bezala. Orduan, aurreko gauean kontatutako guztia kontatu zidan berriz, eta agindu aitagana joan eta jaso nituen ikuspena eta aginduak ager niezazkiola.  

« Obeditu egin nion; sorora itzuli eta dena kontatu nion aitari. Hark erantzun zidan hura Jainkoaren gauza zela, eta joan eta mandatariak agindutako guztia egiteko. Sorotik alde eta mandatariak xaflen gordelekua zela esandako lekura joan nintzen; eta izana nuen ikuspenaren gardentasunari esker, iritsi orduko ezagutu nuen.  

« New York estatuko Ontario konderriko Manchester herritik gertu, muino handi samar bat dago, inguruko guztien artean goiena. Muino haren sartaldeko aldean, tontorretik hurbil, harri handi baten azpian, zeuden xaflak, harrizko kutxa batean ezarrita. Harri hura lodia eta biribilxka zen erdian goiko aldetik, eta meheagoa ertzetan, beraz haren erdialdea agerian zegoen, baina ertza, inguru osoan, lurrez estalirik. Lurra kendu ondoren, eskuratu nuen egurrezko palanka bat, sartu nuen haren muturra harriertzaren azpian, eta indar pixka bat eginda harria altxatzea lortu nuen. Begiratu dut barrura, eta bai, han ikusi nituen xaflak, Urim eta Tumima eta bular-babesa, mandatariak esan bezala. Haiek zeuden kutxa elkarri zementuren batez erantsitako lauzaz osatua zen. Kutxaren zoruan bi harri zeuden zeharka jarrita, eta haien gainean xaflak eta gainerako gauzak.  

« Haiek ateratzen saiatu nintzen, baina debekatu egin zidan mandatariak, eta ondoren berriro jakinarazi haiek ateratzeko unea ez zela artean iritsia, eta ez zela iritsiko handik lau urte barru arte; esan zidan ordea handik justu urtebetera itzuli behar nuela hara, eta bera bertan elkartuko zela nirekin, eta hala egiten jarraitu behar nuela xaflak eskuratzeko unea iritsi arte.  

« Hala, agindu zitzaidan eran, urteurren guztietan joan nintzen, eta aldi oro mandatari bera aurkitu nuen han; eta elkarrizketa guztietan aginduak eta argibideak jaso nituen beragandik, Jaunak egin behar zuenaz, eta azken egunetan Haren erreinua nola eta zein eratan eraman behar zen.  

« Azkenean iritsi zen xaflak, Urim eta Tumima eta bular-babesa jasotzeko eguna. Mila zortziehun eta hogeita zazpiko irailaren hogeita bian, ohi bezala beste urteurren batean haiek gordeak ziren lekura joan nintzenean, mandatari zerutar berak eman zizkidan, esanez nirea zela aurrerantzean haien ardura; galtzen banituen, konturik ezagatik edo utzikeriagatik, suntsitua izango nintzela; baina haiek seguru edukitzeko ahal nuen guztia egiten banuen berak (mandatariak) berriz eskatuko zizkidan arte, babestuak izango zirela.  

« Laster konturatu nintzen zergatik jaso nituen haiek seguru edukitzeko hain agindu zorrotzak, eta zergatik esan zuen mandatariak nigandik espero zena egina nuenean bera haien bila etorriko zela. Bada gauza haiek nituela jakin zen bezain agudo, ahalegin ikaragarriak egin zituzten niri kentzeko. Asma daitezkeen maltzurkeria guztiak erabili ziren hartarako. Jazarpena lehenago baino garratzago eta gogorrago bihurtu zen, eta jende mordoa zegoen niri haiek kentzeko etengabe zain. Baina, jainkoaren jakinduriaz, nire eskuetan iraun zuten seguru, nigandik espero zena bete nuen arte. Hala, hitzartu bezala mandataria haien eske etorri zenean, nik hari itzuli nizkion; eta hark izan ditu gaur arte, gaur mila zortziehun eta hogeita hemezortziko maiatzaren bia delarik.  

Kondaketa osoagorako, ikusi Joseph Smith–Historia Itzal Handiko Prezioan. Antzinako istorioa honela lurretik aurreratu zen, hautsetik hitz eginiko jendearen ahotsa bezala, eta gaurko mintzamenerako itzuli zen Jainkoaren dohain eta ahalmenaren bidez, jainkoaren baieztapenak egiaztatu bezala, lehen aldiz argitaratu zen mundura 1830 urtean THE BOOK OF MORMON bezala.


AURKEZPEN LABURRA

Mormon-en Liburua istorio saindua da antzinako Ameriketako jendeari buruz eta metalezko xafletan grabatu ziren. Istorio hau bildumaratu zenari buruzko iturriak barne dira hurrengoetan:

1. Nefi-ren Xaflak, bi mota zirenak: xafla txikiak eta xafla handiak. Aurrekoak gaia izpiritual, ministaritza eta profeten irakaspenei ari zitzaien, eta azkenak ari ziren gehien jendearen historia sekularari buruz (1 Nefi 9: 2-4). Mosias-en alditik, hala ere, xafla handiak garrantzi izpiritualagoko aleetan sartzen dira.

2. Mormon-en Xaflak, azalpen askorekin Nefi-ren xafla handietatik Mormon-en laburpenean datzanak. Xafla hauek ere dute Mormon-en historiaren jarraitzea eta bere seme Moroni-ren gehitzeak.

3. Eter-en Xaflak, jareditarren historia eskaintzen duenak. Moroni-k Historio hau laburtu zuen , zeinek azalpen propioak gehitu zuen eta istorioa gehitu zuen historia nagusiarekin Eter-en Liburu izenburuaren azpìan.

4. Metalezko Xaflak, K.a 600ean Jerusalenetik Lehi-ren jendeak ekarriak. Hauek zuten “Moises-en bost liburuak(...) eta baita ere hasieratik juduen istorioa (…) Sedekia Judako erregearen erregetzaren hasiera arte; eta baita profeta sainduen profeziak ere” (1 Nefi 5:11-13). Isaias eta profeta bibliko eta ezbiblikoak aipatutako aipamen asko Mormon-en Liburuan agertzen dira.

Mormon-en Liburua osatzen ditu hamabost zati edo atal nagusiak, salbuespen bakar batekin liburuak bezalako jakinak, egile nagusiaren izenaz ohiz izendatuak. Lehen atala (lehenengo sei liburuak Omni barne) Nefi-ren xafla txikien itzulpena da. Omin eta Mosias-en artean badago gehigarria, Mormon-en Hitzak deitua. Gehigarri honek xafla txikien gainean grabatutako istorioa lotzen du xafla handiez Mormon-en laburpenarekin.

Atala nagusiena, Mosias-etik Mormon-en 7.kapituluerakoa, Nefi-ren xafla handien Mormon-en laburpenaren itzulpena da. Moroni-k, Mormon-en semeak, grabatu zuen azken atala, Mormon-en 8. kapituluetik liburuaren amaierarakoa, bere aitaren biziaren istorioa amaitu ondoren, jareditarren istorioaren laburpena egin zuen (Eterren Liburua) eta geroago Moroni-ren liburua izendako atalak.

421 urtean edo Moroni-k, nefitarren profeta-historigileen azkenak, istorio saindua zigilatu zuen eta izkutatu zuen Jaunarentzat, azken egunetan -tzeko antzinako profeten bidez Jainkoaren ahotsa aurretik esan bezala. 1823An Moroni berak, orduan pertsonaia berpiztuak, Jose Smith profetari bisita egin zion eta ondoren xafla grabatuak eskura eraman zion.

Argitalpen honi buruz: Berezko aurreneko orrialdea, segidan aurrekoa eduki orria, xafletatik hartu zen eta textu sainduaren zatia da. Letra-mota ez-etzanezko sarrerak, 1 Nefi-an eta segidan aurreko Mosiah 9. kapitulu esaterako, textu sainduaren zatia ere dira. Letra-mota etzanezko sarrerak, kapituluen idazpuruak esaterako, ez dira jatorrizkoak textuaz baina badira ikasteko laguntzak, irakurketan egokitasunerako erantsiak.

Oker txiki batzuk textuan betikotu dira Mormoiaren Liburuaren lehengo argitalpeneten. Argitalpen honek zuzenketak ditu zein egokiak dirudite jatorrizko eskuizkribu eta Jose Smith-ak argitaratutako lehenengo argitalpenen arabera materiala eramateko.
1 NEFI
 
01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22
 NEFI LEHEN LIBURUA
BERE ERREGETZA ETA MINISTRARITZA
 
Lehi Saria emazte eta (zaharrenetik hasita) Laman, Lemuel, Nefi eta Sam izenezko lau seme-alebei buruzko istorioa. Jaunak Lehi ohartarazten Jerusalen lurra irteteko, berak herriari aurre esan zion haien gaiztakeria eta haiek bizia edekitzen hasten dira. Bidaia egiten du hiru egunetan eremutik bere familiarekin. Nefi-k bere anaiak hartzen ditu eta Jerusalen-eko lurrara itzultzen da Juduen istorioaren bila. Atsekabeei buruzko kondaketa. Ismael-en alabak hartzen dituzte emazte. Beraien familiak hartzen dituzte eta basamortura irteten dira. Beraien atsekabeak eta nahigabeak basamortuan. Bidaien ibilbideak. Ur zabaletara heltzen dira. Nefi-ren anaiak bere aurka altxatzen dira. Berak nahasten ditu eta itsasontzia eraikitezn ditu. Oparo lekuaren izena ematen diote. Ur zabalak zeharkatzen dute agindutako lurreraino etabar. Hau da Nefi-k dioenez; edo, Beste hitzez, Nik, Nefi-k, istorio hau idatzi nuen.1 NEFI 1

1. Ni, Nefi, guraso onengandik jaioa, beraz niri irakatsi zidan samarxe aitaren jakinduria guztian; eta ene egunen emanean atsekabe handiak ikusita, hala ere, ene egun guztietan Jaunerarengandik oso sustatua; bai, Jainkoaren ontasun eta misterioez jakintza handia izana, beraz, ene egunetan jarduerez istorioa egin zuen.

2. Bai, Egiptiarren hizkuntzan eta Juduen jakintzan datzan aitaren hizkuntzaz istorioa egin zuen.

3. Eta badakit nik egindako istorioa egiazkoa dela; eta neure eskuarekin egin zuen; eta nire jakintzaren arabera egin zuen.

4. Gertatu bait da Juda errege Sedequiaren hasieran, (aita, Lehi, bere egun guztietan bizi izanda); eta urte berean profeta asko etorri ziren, damutzeko jendeari aurrez esaten, bestalde Jerusalen hiri handia suntsitu behar zuela.

5. Beraz, jazo zen Lehi aita (as he went forth) Jaunari otoiz egin zion, bai, bere bihotz guztiaz ere jendearen alde.

6. Eta agitu zen, Jaunari otoiz egin zuenean, hor su zutabe etorri zela eta bere aurrean harriaren gainean bizi zen; eta ikusi eta oso entzun zuen; eta ikusi eta entzun zituen gauzenganatik biziki ikaratu eta dar-dar egin zuen.

7. Eta gertatu zen Jerusalen-en bere etxera itzuli zela; eta bere ohearen gainean bere burua bota zuen, ikusi zituen gauzez eta Izpirituaz gaindituz.
8. Eta honela Izpirituaz gainditua, ikusmen batean eramana zuen, zeru zabalak ikusi zituen, eta uste izan zuen ikusi zuela Jauna, tronuaren gainean eserita, Jainkoari kanta egin eta goresteko portaeran aingerutza.

9. Eta gertatu zen Bata ikusi zuela, zeruko erditik jaitsiz, eta bere distira eguerdian eguzkia baino gehiago zela so egin zuen.

10. Eta berak ere ikusi zituen beste hamabi jarraituz, eta bere distira ortzian izarren gainetik pasa zen.

11. Eta etorri eta aurreratu ziren lurrraren gainean; eta lehena etorri eta aitaren aurrean ezarri zen; eta liburu bat eman zion, eta irakurtzeko agindu zion.

12. Eta jazo zen, irakurtzean, Jauanren izpirituaz bete zela.

13. Eta berak irakurri zion, dioenez: Ai, ai Jerusalen, zure nardak! Bai, eta Jerusalen-i buruz gauza handiak irakurri zituen – suntsituko izango zela eta haien biztanleak; asko ezpataz galduko ziren, eta asko gatibu Babiloniara eramango zituzten.

14. Eta agitu zen, aitak gauza handi miraragarri asko ikusi zituenean, Jaunari oihu egin ziola gauza asko; horrelakoak bezalakoak: Handi mirarigarriak zure lanak dira, O Jaun Jainko Ahalguztiduna! Zure tronua zeruetan goian dago, eta zure ahalmena, eta ontasuna, eta errukia lurreko biztanleen gainean dago; eta errukiorra zarenez, ez dituzu pairatuko zugana etorriko direnak hiltzeko!

15. Eta modu honetaz aitaren hizkuntza zen Jainkoari laudorioan; bere arima pozten zelako, eta bihotz guztia bete zen, ikusitako gauzengatik, bai, Jaunak erakutsi zizkionengandik.

16. Eta orain nik, Nefi-k, ez du aitak idatzitako gauzez kondaketa osoa egiten, ikuspenetan eta ametsetan ikusitako gauzak asko idatzi zuelako; eta berak seme-alabei hitz egin eta profeziak egindako gauza asko idatzi zuen, kondaketa osoa egingo ez ditudanez.

17. Baina nire egunetan jarduerei buruz kondaketa egingo dut. Hona hemenm nire eskuez eginiko xaflen gainean aitaren istorioa dagit; beraz, aitaren istorioa laburtu ondoren nire bizitzaz kondaketa egingo dut.

18. Beraz, gustatuko zitzaidan zuek ezagutzea, Jaunak aita Lehi-ri hain gauza mirarigarriak erakutsi eta gero, bai, Jerusalen-en hondamenari buruz, hona hemen, jendearan artean irten zela, eta profezitatzen eta ikusi eta entzudako gauzei buruz haiei aitortzen hasi zen.

19. Eta gertatu zen juduek berari burla egin ziotela testiguntza emandako gauzez; narda-gaiztakariez testiguntza seguraski eman zizkielako; eta testguntza eman ziela entzun eta ikusitako gauzek, eta liburuan irakurritakoek ere bai, erakutsiko zieten argi eta garbi Mesiaren etorreraz, baita munduaren erredentzioaz ere.

20. Eta juduek gauza hauek entzun zituztenean, berarekin haserretu ziren; bai, baztertu eta harrikatu eta hil zituzten aintzinako profetekin bezala; eta haiek ere hiltzea bilatu zuten kendu ahal izateko. Baina, hona hemen, Nik, Nefi-k, erakutsiko dizuet Jaunaren errukiak aukeratutako guztien gainetik fedearengandik sendo itzultzeko even unto the power of deliverance.

 

1 NEFI 2


1. Hona hemen, agitu baitzen Jaunak aitari berba egin ziola, bai, ametsetan ere, eta esan zion: Bedeinkatua zara Lehi egindako gauzengandik; eta fededuna izan bait zara eta agindutako gauzak jendeari deklaratu bait zizkizun, hona hemen, haiek bizitza kentzen bilatzen dira.

2. Eta jazo zen Jaunaren aitari agindu ziola ametsetan ere bere familia hartu eta basamortura irten must izan ziren.

3. Eta gertatu zen Jaunaren hitzaren esana egin zuela, beraz, Jaunak agindu bezaka egin zuen.

4. Eta agitu zen basamortura irten zela. Eta berak utzi zuen etxea, eta ondorengo lurra, eta urrea, eta zilarra, eta bitxiak, eta ez zuen ezer ere hartu berarekin, familia eta hornidurak eta dendak salbu, eta mortura irten zen.

5. Eta etorri zen mugetatik Itsaso Gorriaren ertzearen hurbil; eta bidaia egin zuen basamortuan, Itsaso Gorria baino hurbilago mugetan; eta bidaia egin zuen basamortuan familiarekin, ama Sariah eta Laman, Lemuel eta Sam izeneko anaiez osatuekin.

6. Eta gertatu zen, basamortuan hiru egunetan biadaia egin zuenean, denda jarri zuela haranean ur hibaiaren aldean.

7. Eta agitu zen harrizko aldarea eraiki zuela, eta oparia Jaunari egin zion, eta Jauna gure Jainkoari esker eman zion.

8. Eta jazo zen Laman hibaiari izena eman ziola, eta Itsaso Gorrira hustutzen zen; eta harana mugetan zegoen horren ahoan.

9. Eta Hibaia urak Itsaso Gorri iturrira hustutzen zirela aitak ikusi zuenean, Laman-i berba egion zion, esanez: O hibaia hau bezalakoa izan ahal bazina, zuzentasun guztiren iturrira irekia etengabe!

10. Eta berak ere Lemuel-i berba egin zion; O zu haran hau izango bazina, tinko eta iraunkor, eta immovable Jaunaren aginduak betetzen!

11. Orain hau hitz egin zuen Laman eta Lemuel-en lepokotasunagatik; hona hemen, aitaren aurka gauza askotan marmar egiten bait zuten, ameslaria zelako, eta Jerusalen-go lurretik eraman zituen, jaraunspen lurra, urra, zilarra eta gauza bitkiak uztetik basamortuan galtzeko.

12. Eta honela Laman eta Lemuel, zaharrenak izanez, aitaren aurka marmar egiten zuten. Eta marmar egiten zuten, haiek sortutako Jainko honen harremanez ez zekitelako.

13. Haiek ez zuten sinesten Jerusalen hiri handia suntsituko zela proteten hitzen arabera. Eta haiek Jerusalen-en zeuden juduak bezalakoak ziren, aitaren bizitza kentzen saiatu bezalakoak.

14. Eta gertatu zen aital berba egion ziola Lemuel Haranean ahalmenaz, Izpirituaz beteta, armazoiak astindu arte. Eta berak nahasi zituen beren aurka ahoan ez hartzeko; hona hemen berak agindu bezala egin zuten.

15. Eta aita dendan bizi izaten zen.

16. Eta agitu zen ni Nefi, biziki gaztea izanez, hala ere, altuera zabala izanez, eta Jainkoaren misterioak ezagutzeko nahi handiak izanik, hona hemen, Jaunari oihu egin ziola; eta hona hemen, bisita egin zidan, eta ene bihotza biguindu zidan non aitak egindako hitz guztiak sinetsi nituen, beren aurka ez nintzen oldartu ene anaien modura.

17. Eta Sam-i berba egion zion, Izpiritu Sainduaren bidez niri Jaunak gauzak ezagutaraziz. Eta jazo zen ene hitzetan sinetsi zuela.

18. Baina, hona hemen, Laman-ek eta Lemuel-k ez ez zituzuten ene hitzak entzun ahal; eta haien bihotzen gogortasunagatik atsekabetuta, ni Jaunari ohi egin zion haein alde.

19. Eta jazo zen Jaunak berba egin zidala, esanez: Zorionekoa zara zu, Nefi, zure fedeagatik, bihotzezko apaltasunaz arduraz bilatu nauelako.

20. Eta aginduak bete neurrian, gora egingo dute, eta agindutako lurrerra gidatuko zaie; bai, zuentzak prestatutako lurrera ere; bai, lur beste guztien artean aukera izandako lurra.

21. Eta zure anaiak zure aurka errebelatu neurrian, Jaunaren presentziarengandik moztuak izango dira.

22. Eta zuk ene aginduak bete neurrian, zu agintaro eta maisu bihurtuko zara zure anaien gainean.

23. Hona hemen, nire aurka errebelatu ziren egun honetan birao minko batez ere madarikatuko ditut eta haiek ez dute botererik zure alearen gainean nire aurka ere errebelatu salbu.

24. Eta honela gertatzen da haiek nire aurka errebelatzen direla, haiek zure alearako zigorra izango dira bideen oroitzapenetan ernarazteko.

 

1 NEFI 3
 
1. Eta jazo zen ni Nefi Jaunarekin hitzegitetik ene aitaren dendara itzuli nintzela.

2. Eta gertatu zen niri berba egin zidala, esanez: Hona hemen amets batekin amets egin nuen, zu eta zure anaiak Jerusalen-era itzultzeko Jaunak agindu didanarekin.

3. Hona hemen, Laban-ek Judu-en historia du, baita arbasoen genealogia ere, eta brontzezko xaflen gainean grabaturik daude.

4. Beraz, Jaunak agindu dit zu eta zure anaiak Laban-eko etxera joateko, eta istoroak bilatzeko, eta basamortura hona beheratzeko.

5. Eta orain, hona hemen, zure anaiek marmar egin dute, nik haiengatik eskatu diedan gauza zaila dela esanez; baina, hona hemen, nik ez diet ezer eskatu baina Jaunaren agindua da.

6. Beraz, joan, seme, eta Jaunak sustatuko du, zu ez duzulako marmar egin.

7. Eta agitu zen nik, Nefik, aitari egin ziola: Joango naiz eta Jaunak agundu duena egingo dut, gizakien seme-alabei Jaunak ez bait ditu aginduak ematen, agindutako gauzak burutu ditzaketen bidea haientzat prestatu salbu.

8. Eta gertatu zen, aitak hitz hauek entzun zituenean, oso pozik zeuden, Jaunak bendeinkatu didalako.

9. Eta nik, Nefi-k, eta ene anaiek basamortuan bidaia egin genuen dendez Jersusalen lurrera igotzera.

10. Eta agitu zen, Jerusalen lurrera igotu ginenean, ene anaiek eta nik elkarrekin kontsultatu genuela.

11. Eta zotz egin genuen nor joango den Laban-en etxera. Eta agitu zen zotzak erorarazi zuela Laman. Eta Laman Laman-en etxean sartu zen, eta harekin mintzatu zen bere etxean eseri artean.

12. Eta Laban-en xaflak nahi zituen, brontzezko xaflen gainean grabatuak, Aitaren arbasoak zituenak.

13. Eta hona hemen, gertatu zen Laban haserretu zela, eta kaleratu zituen haren presentiarengandik;eta ez zen nahi guk istorioak izatea;beraz, hark esan zion: Hona hemen, lapurra zara, eta hilgo zaitut.

14. Baina Laman-ek haren presentziarengandik ihes egin zuen, eta Laban-ek egin dikkigun gauzak esan zuen. Eta gu oso nekez geunden, eta ene anaiak basamortuan aitarengana itzultzear egon ziren.

15. Baina hona hemen nik esan zien: Jauna bizi eta gu bizi garenez, ez gara basamortuan aitaregana jaitsiko, Jaunak agindi diguna amaitu arte.

16. Beraz, izan gaitezen fededun Jauanaren aginduak betetzen; beraz, jaitsi gaitez aitaren lurreko ondorengora, hona hemen berak urra eta zilarra eta mota guzti ondadunal utzi zuelako. Eta guzti hau egin du Jaunaren aginduengatik.

17. Jerusalen suntsitu behar dela ezagutzen bait zuen jendearen gaiztakeriagatik.

18. Hona hemen, haiek profeten hitzak ukatu dituzte. Beraz, aita lurrean bizi izango balitz lurretik ihes egiteko agindu ondoren, hona hemen, bera ere galduko litzateke. Beraz, lurraldetik ihes egitea beharrezkoa izan da, gure arbasoen hizkuntza gure seme-alabentzat gordetzeko.

19. Eta hona hemen, Jainkoarentzat jakinduria da istorio hauek hartzea, gure gurasoen hizkuntza gure seme-alabentzat gorde ahal izateko.

20. Eta baita mundua hasi zenetik gaur egun arte Jainkoaren Izpiritu eta boterean bidez haiei emandako profete saindu guztien ahoak hitz eginiko hitzak mantendu ahal izateko.

21. Eta agitu zen (…) nik ene anaiei sinestarazi zien Jainkoaren ahinduak betetzen fidelak ahal izatea.

22. Eta gertatu zen gure ondare lurrera jaitsi ginela, eta gure urrea, eta gure zilarra, eta gure bitxiak bildu genituen.

23. Eta gauza hauek batera bildu ondoren, Laban-en etxera berriro igo ginen.

24. Eta jazo zen Laban-engana igi ginela, eta metalezko xaflen gainean grabatutako agiriak emateko irrikan egon ginen, beraz, gure urra, eta gure zilarra, eta gure bitxi gauza guztiak eman genizkion.

25. Eta gertatu zen, Laban-ek gure ondasuna ikusi zuenean, eta izugarrizkoa zela, hark hainbat gutiziatu zituen non indarka atera zitzaigun, eta gu hiltzeko haren zerbitzariak bidali zituen gura ondasuna lortu ajal izateko.

26. Eta jazo zen Laban-en zerbitzarien aurretik ihes egin genuela, eta gure ondasuna atzean uztera behartu gintuzten, eta Laban-en eskuetan eror arazi ginen.

27. Eta agitu zen basamortura ihes egin genuela, eta Laban-en zerbitzariek ez gintuzten harrapatu, eta harkaitz baten zuloan geure buruk izkutatu genituen.

28. Eta gertatu zen Laman nirehin haserretu egin zela, eta baita aitarekin ere; eta Lemuel ere bai, Laman-en hitzak entzun baitzituen. Beraz, Laman-ek eta Lemuel-ek guri, haine anaia gazteei, hitz gogor asko mintzatu zizkiguten, eta makila batez zigortu egin gintuzten.

29. Eta jazo zen, makila batez zigortu bitartean, hona hemen, Jaunaren aingerua heldu eta ezarri zela haien aurrean, esanez: Zergatik zigortzen zaitu anaia gaztea makila batez? Ez duzue ezagutzen Jaunak hautatu zuela zuen gainean agintaria izateko, eta hau zuen gaiztakeriengatik? Hona hemen, Jerusalen-era igoko zarete berriro, eta Jaunak zuen eskuetan Laban eramango dizue.

30. Eta aingeruak guri berba egin ondoren, hura irten zen.

31. Eta aingerua irten ondoren, Laman eta Lemuel berriro marmar egiten hazi ziren, esanez: Nola izan liteke Jaunak gure eskuetan jartzea? Hona hemen, bera gizon indartsua da, eta berak berrogei ta hamar agindu dezake, bai, berak ere berrogei ta hamar hil dezake; orduan, zergatik ez guri?

 
1 NEFI 4

1. Eta agitu zen nik nire anaiei hizt egin niela, esanez: Igo gaitezen berriro Jerusalen-era, eta izan gaitezen fededunak Jaunaren aginduak betetzen; hona hemen, bera lur guztia baino indartsuagoa delako, orduan, zergatik ez da Laban eta bere berrogei ta hamar baino indartsuagoa, bai, edo bere mila hamarrak?

2. Beraz, igo gaitezen; indartsua izan gaitezen Moises bezalakoa; berak Itsaso Gorriaren urei egiazki hitz egin zielako, eta haiek hara-hona erdibanatu ziren, eta gure gurasoak irten ziren gatibutasunetik lur lehorraren gainetik, eta Faraon-en armadak haien atzetik ibili ziren eta Itsaso Gorriaren uretan ito egin zuten.

3. Orain, hona hemen, badakigu hau egiazkoa dela; eta badakizue aingueruak berba egin dizue, beraz, zalantzan egon ahal zarete? Igo gaitezen; Jaunak gu emateko kapaza da, gure gurasoak ere bai, eta Laban suntsitzeko, Egyptiarrak ere bezala.

4. Orain hitz hauek egin nituenean, haiek oraindik haserretzen ziren; eta marmar egiten jarraitzen ziren, hala ere, haiek nire atzetik jarraitu ziren Jerusalen-en harresietara heldu arte.

5. Eta gauez izan zen; eta nik harresiaren kanpo izkutararazi nien. Eta haiek izkutatu ondoren, Ni, Nefi, hirian narras sartu eta Laban-en etxerantz aurreratu nintzen.

6. Eta Izpirituak ni eraman ninduen, behar nituen gauzak aurrez aurretik jakin gabe.

7. Hala ere, aurreratu nintzen, eta Laban-en etxearen hurbil etorri bezain laster, gizonari so egin nion, eta nire aurretik lurrera erori zen, ardoaz moskortua baitzen.

8. Eta nentorrionean, Laban zela jakin nuen.

9. Eta bere ezpata hartu zuen eta ezpatazorrotik atera nuen; eta eskutokia finezko urrez zen, eta trebetasuna guztiz bikaina zen, eta hostoa altzairu balio handikoena zen.

10. Eta agitu zen Izpirituak Laban hiltzera bultzatu ninduela; but nire bihotzean esan nuen; Ez dut inoiz isuri gizaki odolik anywhere. Eta estutu nintzen eta ez hiltzea nahi nuen.

11. Eta Izpirituak berriro esan zidan : Hona hemen, Jaunak zure eskuetan eraman zuen. Bai, eta banekien neure bizitza kentzen saiatu zela; eta berak ez zuen Jaunaren aginduak entzun nahi; eta gure ondasuna kendu zigun.

12. Eta jazo zen Izpirituak berriro esan zidala: Hil ezazu, Jaunak zure eskuetan eraman dizulako.

13. Hona hemen, Jaunak gaiztoa hil zuen xede zuzenetara aurreratzeko. inkredulitatean gutxitu eta galdu nazio bat baino hobea da gizaki bat galtzea.

14. Eta orain, nik, Nefik, hitz hauek entzun nituenean, gogoratu nituen basamortuan niri egindako Jaunaren hitzak, esanez hau: nire aginduak bete neurrian, agindutako lurraldean aurrera egingo dute.

15. Bai, eta nik ere uste nuen ez dezaketela Jaunaren aginduak bete Moises-en legeari arabera, legea eduki salbu.

16. Eta berriro banekien brontzezko xaflen gainean grabatuak zirela.

17. Eta berriro banekien Jaunak nire eskuetan eraman zidala arrazoi honengatik – bere aginduen arabera istorioak lortzekoa.

18. Beraz, Izpirituaren ahotsa bete nuen, eta Laban burutik hartu nuen, eta burua ebaki nuen bere ezpataz ere.

19. Eta bere ezpataz ere buru kendu ondoren, Laban-en janzkiak hartu nituen, eta ene gorputzan ipini nituen; bai, eta.

20. Eta hau egin ostean, Laban-en gordailura abiatu nintzen. Eta Laban-en gordailura heldu bezain laster, hona hemen, gordailuaren giltzak zituen Laban-en zerbitzaria ikusi nuen. Eta Laban-en ahotsaz agindu nion gordailura nirekin joateko.

21. Eta ni Laban nagusia nintzela uste zuen, berak jantziak jansten baitzituen eta ezpatak ere ene bizkarra gerrikoaz lotzen zuen.

22. Eta berba egin zidan juduen elderrei buruz, Laban nagusia haien artean gauez irten zela ezagutuz.

23. Eta hitz egin nion ni Laban izan balitz bezala.

24. Eta nik ere berba egion zion harresien kanpo zeudeten nire anaia elderrei brontzezko xaflen gaineko grabatuak eramateko.

25. Eta nik ere ni jarraitzeko agindu nion.

26. Eta elizaeren anai-arrebez hitz egiten ziola eta nik hildako Laban egiazki zela uste izanez, hortaz ni jarraitu zidan.

27. Eta batzutan juduen elderrei buruz berba egiten zidan, harresien kanpoan zeuden ene anaiengana abiatzen nintzenean.

28. Eta gertatu zen, Laban-ek ikusi ninduenean, biziki beldurtu egin zela, baita Lemuel eta Sam ere; eta nire aurretik ihes egin zuten; uste baitzuen Laban nintzela, eta berak hil egin ninduela, eta haien biziak ere kentzen saiatzen zela.

29. Eta agitu zen nik dei egin niela, eta entzun ninduten, beraz nire aurretik ihes egiteari utzi zuten.

30. Eta jazo zen, Laban-en zerbitzaria ene anaiak susmatu zituenean, ikaratzen hasi zela, eta nire aurretik ihes egitear eta Jerusalen hirira itzultzear zegoen.

31. Eta orain ni, Nefi, giza-luzeran gizon altua izanez, eta Jaunarengandik indar handia jasorik, beraz, Laban-e, zerbitzariari eutsi nion, eta ihes ez egiteko hartu nion.

32. Eta gertatu zen berba egin niela nire hitzak entzuten badikit, Jauna eta ni ere bizi bezala, gure hitzak entzuten badizkigu, bizitza barkatzen diogula.

33. Eta berba egion zion, zinpean ere, bera ez beldurtzeko; gizon librea dela gu bezalakoa basamortura gurekin jaisten badu.

34. Eta ni ere hitz egion zion, esanez:

35.

36.

37.

38.
 

 
1 NEFI 5
 

 
1 NEFI 6
 

 
1 NEFI 7
 

 
1 NEFI 8
 

 
1 NEFI 9
 

 
1 NEFI 10
 

 
1 NEFI 11
 

 
1 NEFI 12
 

 
1 NEFI 13
 

 
1 NEFI 14
 

 
1 NEFI 15
 

 
1 NEFI 16
 

 
1 NEFI 17
 

 
1 NEFI 18
 

 
1 NEFI 19
 

 
1 NEFI 20
 

 
1 NEFI 21
 

 
1 NEFI 22
 

 
 
2 NEFI
 
01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I 31 I 32 I 33 I
 

 
2 NEFI 1
 

 
2 NEFI 2
 

 
2 NEFI 3
 

 
2 NEFI 4
 

 
2 NEFI 5
 

 
2 NEFI 6
 

 
2 NEFI 7
 

 
2 NEFI 8
 

 
2 NEFI 9
 

 
2 NEFI 10
 

 
2 NEFI 11
 

 
2 NEFI 12
 

 
2 NEFI 13
 

 
2 NEFI 14
 

 
2 NEFI 15
 

 
2 NEFI 16
 

 
2 NEFI 17
 

 
2 NEFI 18
 

 
2 NEFI 19
 

 
2 NEFI 20
 

 
2 NEFI 21
 

 
2 NEFI 22
 

 
2 NEFI 23
 

 
2 NEFI 24
 

 
2 NEFI 25
 

 
2 NEFI 26
 

 
2 NEFI 27
 

 
2 NEFI 28
 

 
2 NEFI 29
 

 
2 NEFI 30
 

 
2 NEFI 31
 

 
2 NEFI 32
 

 
2 NEFI 33
 

 
 
 
JAKOB
 
01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I
 

JAKOB 1


 
JAKOB 2
 

 
JAKOB 3
 

 
JAKOB 4
 

 
JAKOB 5
 

 
JAKOB 6
 

 
JAKOB 7
 

 
 
 
ENOS
 

 
 
 
JAROM
 

 
 
 
OMNI
 

 
 
MORMONEN HITZAK
 

 
 
 
MOSIAS
 
01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 I
 

MOSIAS 1
 

 
MOSIAS 2
 

 
MOSIAS 3
 

 
MOSIAS 4
 

 
MOSIAS 5
 

 
MOSIAS 6
 

 
MOSIAS 7
 

 
MOSIAS 8


 
MOSIAS 9
 

 
MOSIAS 10
 

 
MOSIAS 11
 

 
MOSIAS 12
 

 
MOSIAS 13
 

 
MOSIAS 14
 

 
MOSIAS 15
 

 
MOSIAS 16
 

 
MOSIAS 17
 

 
MOSIAS 18
 

 
MOSIAS 19
 

 
MOSIAS 20
 

 
MOSIAS 21
 

 
MOSIAS 22
 

 
MOSIAS 23
 

 
MOSIAS 24
 

 
MOSIAS 25
 

 
MOSIAS 26
 

 
MOSIAS 27
 

 
MOSIAS 28
 

 
MOSIAS 29
 

 
 
 
 
 
 
ALMA
 
01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I 31 I 32 I 33 I 34 I 35 I 36 I 37 I 38 I 39 I 40 I 41 I 42 I 43 I 44 I 45 I 46 I 47 I 48 I 49 I 50 I 51 I 52 I 53 I 54 I 55 I 56 I 57 I 58 I 59 I 60 I 61 I 62 I 63 I
 
 
ALMA 1
 

 
ALMA 2
 

 
ALMA 3
 

 
ALMA 4
 

 
ALMA 5
 

 
ALMA 6
 

 
ALMA 7
 

 
ALMA 8
 

 
ALMA 9
 

 
ALMA 10
 

 
ALMA 11
 

 
ALMA 12
 

 
ALMA 13
 

 
ALMA 14
 

 
ALMA 15
 

 
ALMA 16
 


ALMA 17
 

 
ALMA 18
 

 
ALMA 19
 

 
ALMA 20
 

 
ALMA 21
 

 
ALMA 22
 

 
ALMA 23
 

 
ALMA 24
 

 
ALMA 25
 

 
ALMA 26
 

 
ALMA 27
 

 
ALMA 28
 

 
ALMA 29
 

 
ALMA 30
 

 
ALMA 31
 

 
ALMA 32
 

 
ALMA 33
 

 
ALMA 34
 

 
ALMA 35
 


ALMA 36
 

 
ALMA 37
 

 
ALMA 38
 

 
ALMA 39
 

 
ALMA 40
 

 
ALMA 41
 

 
ALMA 42
 

 
ALMA 43
 

 
ALMA 44
 

 
ALMA 45
 

 
ALMA 46
 

 
ALMA 47
 

 
ALMA 48
 

 
ALMA 49
 

 
ALMA 50
 

 
ALMA 51
 

 
ALMA 52
 

 
ALMA 53
 

 
ALMA 54
 

 
ALMA 55
 

 
ALMA 56
 

 
ALMA 57
 

 
ALMA 58
 

 
ALMA 59
 

 
ALMA 60
 

 
ALMA 61
 

 
ALMA 62
 

 
ALMA 63
 

 
 
 
 
HELAMAN
 
01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I
 

 
HELAMAN 1
 

 
HELAMAN 2
 

 
HELAMAN 3
 

 
HELAMAN 4
 

 
HELAMAN 5
 

 
HELAMAN 6
 
 
 
HELAMAN 7
 

 
HELAMAN 8
 

 
HELAMAN 9
 

 
HELAMAN 10
 

 
HELAMAN 11
 

 
HELAMAN 12
 

 
HELAMAN 13
 

 
HELAMAN 14
 

 
HELAMAN 15
 

 
HELAMAN 16
 

 
 
3 NEFI
 
01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I
 

 
3 NEFI 1
 

 
3 NEFI 2
 

 
3 NEFI 3
 

 
3 NEFI 4
 

 
3 NEFI 5
 

 
3 NEFI 6
 

 
3 NEFI 7
 

 
3 NEFI 8
 

 
3 NEFI 9
 

 
3 NEFI 10
 

 
3 NEFI 11
 

 
3 NEFI 12
 

 
3 NEFI 13
 

 
3 NEFI 14
 

 
3 NEFI 15
 

 
3 NEFI 16
 

 
3 NEFI 17
 

 
3 NEFI 18
 

 
3 NEFI 19
 

 
3 NEFI 20
 

 
3 NEFI 21
 

 
3 NEFI 22
 

 
3 NEFI 23
 

 
3 NEFI 24
 

 
3 NEFI 25
 

 
3 NEFI 26
 

 
3 NEFI  27
 

 
3 NEFI  28
 

 
3 NEFI  29
 

 
3 NEFI  30
 

 
 
4 NEFI

 
 
MORMON
 
01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09
 

MORMON 1
 

 
MORMON 2
 

 
MORMON 3
 

 
MORMON 4
 

 
MORMON 5
 

 
MORMON 6
 

 
MORMON 7
 

 
MORMON 8
 

 
MORMON 9
 

 
 
ETER
 
01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 12 13 14 15
 

 
ETER 1
 

 
ETER 2
 

 
ETER 3
 

 
ETER 4
 

 
ETER 5
 

 
ETER 6
 

 
ETER 7
 

 
ETER 8
 

 
ETER 9
 

 
ETER 10
 

 
ETER 11
 

 
ETER 12
 

 
ETER 13
 

 
ETER 14
 

 
ETER 15
 

 
 
MORONI
 
01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I
 

MORONI 1
 

 
MORONI 2
 

 
MORONI 3
 

 
MORONI 4
 

 
MORONI 5
 

 
MORONI 6
 

 
MORONI 7
 

 
MORONI 8
 

 
MORONI 9
 

 
MORONI 10